Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Car-a-maskin As
Juridisk navn:  Car-a-maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92249343
Thomas Olsens vei 33 Thomas Olsens vei 33 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 914078326
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 8/8/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-121.95%
Egenkapital  
  
-22.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 48.000 1.000 22.000 0
Resultat: -9.000 41.000 1.000 8.000 -7.000
Egenkapital: 64.000 83.000 42.000 40.000 33.000
Regnskap for  Car-a-maskin As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 48.000 1.000 22.000 0
Driftskostnader -9.000 -7.000 0 -14.000 -7.000
Driftsresultat -9.000 41.000 1.000 8.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 41.000 1.000 8.000 -7.000
Skattekostnad -10.000 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 41.000 1.000 8.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 162.000 181.000 130.000 129.000 114.000
Sum eiendeler 162.000 181.000 133.000 132.000 114.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 43.000 0 0 0
Sum egenkapital 64.000 83.000 42.000 40.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 98.000 98.000 91.000 91.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 162.000 181.000 133.000 131.000 114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 48.000 0 22.000 0
Andre inntekter 0 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 0 48.000 1.000 22.000 0
Varekostnad 0 0 0 -123.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -7.000 0 -14.000 -7.000
Driftskostnader -9.000 -7.000 0 -14.000 -7.000
Driftsresultat -9.000 41.000 1.000 8.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 41.000 1.000 8.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 3.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 3.000 0
Varebeholdning 123.000 123.000 123.000 123.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 55.000 7.000 6.000 114.000
Sum omløpsmidler 162.000 181.000 130.000 129.000 114.000
Sum eiendeler 162.000 181.000 133.000 132.000 114.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 43.000 0 0 0
Sum egenkapital 64.000 83.000 42.000 40.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 98.000 98.000 91.000 91.000 81.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 162.000 181.000 133.000 131.000 114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 162.000 181.000 130.000 129.000 114.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 39.5 45.9 31.6 30.5 28.9
Resultatgrad 85.4 1 36.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 1.2 2.2 2.3 2.5
Total kapitalrentabilitet -5.6 22.7 0.8 6.1 -6.1
Signatur
01.09.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
FOSSUM FINN VARRAN
Prokurister
01.09.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
FOSSUM FINN VARRAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex