Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cardiomech As
Juridisk navn:  Cardiomech As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Nikolai Hiorth Udbyes Gate 3A C/O Nikolai Hiorth Udbyes Gate 3A Fax:
7030 Trondheim 7030 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 915653197
Aksjekapital: 132.439 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-921.8%
Egenkapital  
  
-1271.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 17.000 220.000 109.000
Resultat: -13.825.000 -1.353.000 -143.000 -191.000 -111.000
Egenkapital: -14.912.000 -1.087.000 59.000 202.000 -95.000
Regnskap for  Cardiomech As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 17.000 220.000 109.000
Driftskostnader -13.726.000 -1.302.000 -158.000 -411.000 -218.000
Driftsresultat -13.725.000 -1.302.000 -141.000 -191.000 -109.000
Finansinntekter 5.832.000 -23.000 0 0 -1.000
Finanskostnader -5.932.000 -28.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans -100.000 -51.000 -2.000 -1.000 -3.000
Resultat før skatt -13.825.000 -1.353.000 -143.000 -191.000 -111.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.825.000 -1.353.000 -143.000 -191.000 -111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.559.000 688.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 32.378.000 10.781.000 85.000 202.000 47.000
Sum eiendeler 59.937.000 11.469.000 85.000 202.000 47.000
Sum opptjent egenkapital -15.623.000 -1.799.000 -445.000 -302.000 -111.000
Sum egenkapital -14.912.000 -1.087.000 59.000 202.000 -95.000
Sum langsiktig gjeld 66.072.000 10.513.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.777.000 2.044.000 27.000 0 141.000
Sum gjeld og egenkapital 59.937.000 11.469.000 86.000 202.000 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 17.000 220.000 109.000
Driftsinntekter 0 0 17.000 220.000 109.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.585.000 -692.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.141.000 -610.000 -158.000 -411.000 -218.000
Driftskostnader -13.726.000 -1.302.000 -158.000 -411.000 -218.000
Driftsresultat -13.725.000 -1.302.000 -141.000 -191.000 -109.000
Finansinntekter 5.832.000 -23.000 0 0 -1.000
Finanskostnader -5.932.000 -28.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans -100.000 -51.000 -2.000 -1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.825.000 -1.353.000 -143.000 -191.000 -111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.146.000 688.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 413.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.559.000 688.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.342.000 186.000 51.000 96.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.037.000 10.595.000 34.000 106.000 47.000
Sum omløpsmidler 32.378.000 10.781.000 85.000 202.000 47.000
Sum eiendeler 59.937.000 11.469.000 85.000 202.000 47.000
Sum opptjent egenkapital -15.623.000 -1.799.000 -445.000 -302.000 -111.000
Sum egenkapital -14.912.000 -1.087.000 59.000 202.000 -95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 66.072.000 10.513.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.192.000 536.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.380.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.205.000 1.508.000 25.000 0 141.000
Sum kortsiktig gjeld 8.777.000 2.044.000 27.000 0 141.000
Sum gjeld og egenkapital 59.937.000 11.469.000 86.000 202.000 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.601.000 8.737.000 58.000 202.000 -94.000
Likviditetsgrad 1 3.7 5.3 3.1 0.3
Likviditetsgrad 2 3.7 5.3 3.1 0 0.4
Soliditet -24.9 -9.5 68.6 1 -206.5
Resultatgrad -829.4 -86.8 -100.0
Rentedekningsgrad -2.3 -46.5 -70.5 -55.0
Gjeldsgrad -11.6 0.5 0 -1.5
Total kapitalrentabilitet -13.2 -11.6 -94.6 -239.1
Signatur
01.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.10.2020
PROKURA
NEHM RICHARD DAVID
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex