Carisma Optikk Solør AS
Juridisk navn:  Carisma Optikk Solør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62952385
Postboks 14 Kaffegata 3 Fax: 62958702
2270 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Hedmark Åsnes
Org.nr: 859061672
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/29/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Elverum Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.96%
Resultat  
  
45.36%
Egenkapital  
  
-63.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.285.000 3.222.000 3.086.000 2.992.000 2.485.000
Resultat: 266.000 183.000 -133.000 220.000 75.000
Egenkapital: 112.000 304.000 232.000 190.000 227.000
Regnskap for  Carisma Optikk Solør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.285.000 3.222.000 3.086.000 2.992.000 2.485.000
Driftskostnader -3.031.000 -3.044.000 -3.226.000 -2.757.000 -2.413.000
Driftsresultat 253.000 178.000 -140.000 234.000 72.000
Finansinntekter 16.000 11.000 45.000 16.000 13.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -38.000 -30.000 -10.000
Finans 13.000 5.000 7.000 -14.000 3.000
Resultat før skatt 266.000 183.000 -133.000 220.000 75.000
Skattekostnad -58.000 -41.000 -1.000 -56.000 -17.000
Årsresultat 209.000 142.000 -134.000 164.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.000 50.000 62.000 76.000 49.000
Sum omløpsmidler 1.192.000 1.340.000 1.346.000 1.345.000 1.005.000
Sum eiendeler 1.277.000 1.390.000 1.408.000 1.421.000 1.054.000
Sum opptjent egenkapital 0 17.000 -55.000 79.000 116.000
Sum egenkapital 112.000 304.000 232.000 190.000 227.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.165.000 1.086.000 1.177.000 1.230.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 1.277.000 1.390.000 1.409.000 1.420.000 1.055.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.274.000 3.222.000 3.086.000 2.992.000 2.483.000
Andre inntekter 11.000 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 3.285.000 3.222.000 3.086.000 2.992.000 2.485.000
Varekostnad -848.000 -776.000 -795.000 -761.000 -800.000
Lønninger -1.361.000 -904.000 -987.000 -933.000 -760.000
Avskrivning -9.000 -12.000 -12.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 -1.000 -2.000 6.000 -12.000
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.031.000 -3.044.000 -3.226.000 -2.757.000 -2.413.000
Driftsresultat 253.000 178.000 -140.000 234.000 72.000
Finansinntekter 16.000 11.000 45.000 16.000 13.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -38.000 -30.000 -10.000
Finans 13.000 5.000 7.000 -14.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -70.000 0 -200.000 0
Årsresultat 209.000 142.000 -134.000 164.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 2.000 2.000 3.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 38.000 51.000 63.000 31.000
Sum varige driftsmidler 29.000 38.000 51.000 63.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 54.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 85.000 50.000 62.000 76.000 49.000
Varebeholdning 629.000 646.000 540.000 535.000 532.000
Kundefordringer 274.000 186.000 157.000 206.000 142.000
Andre fordringer 11.000 131.000 329.000 16.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.000 377.000 320.000 588.000 326.000
Sum omløpsmidler 1.192.000 1.340.000 1.346.000 1.345.000 1.005.000
Sum eiendeler 1.277.000 1.390.000 1.408.000 1.421.000 1.054.000
Sum opptjent egenkapital 0 17.000 -55.000 79.000 116.000
Sum egenkapital 112.000 304.000 232.000 190.000 227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 79.000 136.000 152.000 221.000 125.000
Betalbar skatt 58.000 41.000 0 51.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 100.000 132.000 136.000 141.000 101.000
Utbytte -400.000 -70.000 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 528.000 707.000 889.000 617.000 585.000
Sum kortsiktig gjeld 1.165.000 1.086.000 1.177.000 1.230.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 1.277.000 1.390.000 1.409.000 1.420.000 1.055.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 254.000 169.000 115.000 177.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6
Soliditet 8.8 21.9 16.5 13.4 21.5
Resultatgrad 7.7 5.5 -4.5 7.8 2.9
Rentedekningsgrad 84.3 29.7 -3.7 8.3 8.5
Gjeldsgrad 10.4 3.6 5.1 6.5 3.6
Total kapitalrentabilitet 21.1 13.6 -6.7 17.6 8.1
Signatur
02.11.2016
FORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.11.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex