Caroline Og Mt Christiansens Legat
Juridisk navn:  Caroline Og Mt Christiansens Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92220555
C/O Carl Christian Ribe Rådyrfaret 9C C/O Carl Christian Ribe Rådyrfaret 9C Fax: 67149301
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 977142997
Aksjekapital: 128.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/1993
Foretakstype: STI
Revisor: Moore Stephens Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-0.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.000 -2.000 -1.000 1.000 3.000
Egenkapital: 195.000 196.000 198.000 199.000 198.000
Regnskap for  Caroline Og Mt Christiansens Legat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 6.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 4.000 4.000 6.000 7.000
Resultat før skatt -1.000 -2.000 -1.000 1.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -2.000 -1.000 1.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 195.000 196.000 198.000 199.000 198.000
Sum eiendeler 195.000 196.000 198.000 199.000 198.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 69.000 70.000 71.000 71.000
Sum egenkapital 195.000 196.000 198.000 199.000 198.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 195.000 197.000 198.000 199.000 198.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 6.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 4.000 4.000 6.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -2.000 -1.000 1.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 195.000 196.000 198.000 199.000 198.000
Sum omløpsmidler 195.000 196.000 198.000 199.000 198.000
Sum eiendeler 195.000 196.000 198.000 199.000 198.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 69.000 70.000 71.000 71.000
Sum egenkapital 195.000 196.000 198.000 199.000 198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 195.000 197.000 198.000 199.000 198.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 195.000 196.000 198.000 199.000 198.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.5 0.5 1.5
Signatur
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex