Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Casco AS
Juridisk navn:  Casco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2 Indre Arna Arnatveitvegen 137 Fax:
5888 Bergen 5262 Arnatveit
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 994457217
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arna Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
85.71%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 1.521.000
Resultat: -1.000 -7.000 -7.000 0 1.518.000
Egenkapital: 1.591.000 1.591.000 1.599.000 1.606.000 1.606.000
Regnskap for  Casco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.521.000
Driftskostnader -1.000 -7.000 -7.000 0 -4.000
Driftsresultat -1.000 -7.000 -7.000 0 1.518.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 -7.000 -7.000 0 1.518.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -7.000 -7.000 0 1.518.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.914.000 1.914.000 1.901.000 1.901.000 1.571.000
Sum omløpsmidler 0 0 2.000 9.000 339.000
Sum eiendeler 1.914.000 1.914.000 1.903.000 1.910.000 1.910.000
Sum opptjent egenkapital 1.491.000 1.491.000 1.499.000 1.506.000 1.506.000
Sum egenkapital 1.591.000 1.591.000 1.599.000 1.606.000 1.606.000
Sum langsiktig gjeld 324.000 324.000 305.000 305.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.915.000 1.915.000 1.904.000 1.911.000 1.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 1.521.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.521.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -7.000 -7.000 0 -4.000
Driftskostnader -1.000 -7.000 -7.000 0 -4.000
Driftsresultat -1.000 -7.000 -7.000 0 1.518.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -7.000 -7.000 0 1.518.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.914.000 1.914.000 1.901.000 1.901.000 1.571.000
Sum anleggsmidler 1.914.000 1.914.000 1.901.000 1.901.000 1.571.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 260.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 2.000 9.000 79.000
Sum omløpsmidler 0 0 2.000 9.000 339.000
Sum eiendeler 1.914.000 1.914.000 1.903.000 1.910.000 1.910.000
Sum opptjent egenkapital 1.491.000 1.491.000 1.499.000 1.506.000 1.506.000
Sum egenkapital 1.591.000 1.591.000 1.599.000 1.606.000 1.606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 324.000 324.000 305.000 305.000 300.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.915.000 1.915.000 1.904.000 1.911.000 1.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 2.000 9.000 334.000
Likviditetsgrad 1 67.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 67.9
Soliditet 83.1 83.1 8 84.0 84.0
Resultatgrad 99.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.4 -0.4 0.0 79.4
Signatur
10.06.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex