Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cashmere House As
Juridisk navn:  Cashmere House As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dyrefaret 25 Dyrefaret 25 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 921989040
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/16/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hetor Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
45.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.657.000 0
Resultat: 16.000 0
Egenkapital: 35.000 24.000
Regnskap for  Cashmere House As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.657.000 0
Driftskostnader -1.580.000 0
Driftsresultat 77.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -62.000 0
Finans -62.000 0
Resultat før skatt 16.000 0
Skattekostnad -4.000 0
Årsresultat 11.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 0
Sum omløpsmidler 1.115.000 30.000
Sum eiendeler 1.213.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 0
Sum egenkapital 35.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.175.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.212.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.657.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.657.000 0
Varekostnad -466.000 0
Lønninger -514.000 0
Avskrivning -12.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -588.000 0
Driftskostnader -1.580.000 0
Driftsresultat 77.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -62.000 0
Finans -62.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 11.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 98.000 0
Sum varige driftsmidler 98.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 0
Varebeholdning 1.019.000 0
Kundefordringer 2.000 0
Andre fordringer 91.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.115.000 30.000
Sum eiendeler 1.213.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 0
Sum egenkapital 35.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 265.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Leverandørgjeld 692.000 6.000
Betalbar skatt 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 147.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.175.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.212.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -60.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.9 5
Likviditetsgrad 2 0.1 5
Soliditet 2.9 8
Resultatgrad 4.6
Rentedekningsgrad 1.2
Gjeldsgrad 33.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 6.4 0
Signatur
17.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex