Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cassandra Transport
Juridisk navn:  Cassandra Transport
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21387410
Postboks 9 Ljønesveien 242 Fax:
8057 Saltstraumen 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 817926592
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/2/2016
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2016
Omsetning: 42.000
Resultat: -6.000
Egenkapital: -6.000
Regnskap for  Cassandra Transport
Resultat 2016
Driftsinntekter 42.000
Driftskostnader -38.000
Driftsresultat 4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -10.000
Finans -10.000
Resultat før skatt -6.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 12.000
Sum eiendeler 12.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital -6.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 42.000
Varekostnad -2.000
Lønninger -9.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -27.000
Driftskostnader -38.000
Driftsresultat 4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -10.000
Finans -10.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 12.000
Sum omløpsmidler 12.000
Sum eiendeler 12.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet
Resultatgrad 9.5
Rentedekningsgrad 0.4
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 33.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex