Castbo Holding As
Juridisk navn:  Castbo Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hauglandsvegen 5 Hauglandsvegen 5 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 996743292
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-435.88%
Egenkapital  
  
-36.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 42.000 0 0 0
Resultat: -1.629.000 485.000 1.799.000 -1.216.000 -1.302.000
Egenkapital: 5.823.000 9.147.000 8.662.000 -1.761.000 -545.000
Regnskap for  Castbo Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 42.000 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -16.000 -67.000 -19.000 -22.000
Driftsresultat -19.000 26.000 -67.000 -19.000 -22.000
Finansinntekter -220.000 1.030.000 2.443.000 -842.000 -1.162.000
Finanskostnader -1.391.000 -570.000 -576.000 -355.000 -117.000
Finans -1.611.000 460.000 1.867.000 -1.197.000 -1.279.000
Resultat før skatt -1.629.000 485.000 1.799.000 -1.216.000 -1.302.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.629.000 485.000 1.799.000 -1.216.000 -1.302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.590.000 6.045.000 5.603.000 2.477.000 2.275.000
Sum omløpsmidler 232.000 3.149.000 3.101.000 1.202.000 2.426.000
Sum eiendeler 5.822.000 9.194.000 8.704.000 3.679.000 4.701.000
Sum opptjent egenkapital 5.793.000 7.422.000 6.937.000 -3.486.000 -2.270.000
Sum egenkapital 5.823.000 9.147.000 8.662.000 -1.761.000 -545.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 48.000 42.000 5.440.000 5.245.000
Sum gjeld og egenkapital 5.823.000 9.195.000 8.704.000 3.679.000 4.700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 42.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 42.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -16.000 -67.000 -19.000 -22.000
Driftskostnader -19.000 -16.000 -67.000 -19.000 -22.000
Driftsresultat -19.000 26.000 -67.000 -19.000 -22.000
Finansinntekter -220.000 1.030.000 2.443.000 -842.000 -1.162.000
Finanskostnader -1.391.000 -570.000 -576.000 -355.000 -117.000
Finans -1.611.000 460.000 1.867.000 -1.197.000 -1.279.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.629.000 485.000 1.799.000 -1.216.000 -1.302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.590.000 6.045.000 5.603.000 2.477.000 2.275.000
Sum anleggsmidler 5.590.000 6.045.000 5.603.000 2.477.000 2.275.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 333.000 21.000 0
Sum investeringer 211.000 3.132.000 2.759.000 1.172.000 2.408.000
Kasse, bank 21.000 18.000 8.000 9.000 18.000
Sum omløpsmidler 232.000 3.149.000 3.101.000 1.202.000 2.426.000
Sum eiendeler 5.822.000 9.194.000 8.704.000 3.679.000 4.701.000
Sum opptjent egenkapital 5.793.000 7.422.000 6.937.000 -3.486.000 -2.270.000
Sum egenkapital 5.823.000 9.147.000 8.662.000 -1.761.000 -545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 47.000 42.000 5.440.000 5.245.000
Sum kortsiktig gjeld 0 48.000 42.000 5.440.000 5.245.000
Sum gjeld og egenkapital 5.823.000 9.195.000 8.704.000 3.679.000 4.700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 232.000 3.101.000 3.059.000 -4.238.000 -2.819.000
Likviditetsgrad 1 65.6 73.8 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0 65.6 73.8 0.3 0.5
Soliditet 1 99.5 99.5 -47.9 -11.6
Resultatgrad 61.9
Rentedekningsgrad - 0 -0.1 -2.4 -10.1
Gjeldsgrad 0 0 0 -3.1 -9.6
Total kapitalrentabilitet -4.1 11.5 27.3 -23.4 -25.2
Signatur
02.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex