Caterman AS
Juridisk navn:  Caterman AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67150420
Olav Ingstads Vei 12 Olav Ingstads Vei 12 Fax: 67150425
1351 Rud 1351 Rud
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 979542070
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stico Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1500%
Egenkapital  
  
-13.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -16.000 -1.000 0 0 0
Egenkapital: 82.000 95.000 95.000 96.000 96.000
Regnskap for  Caterman AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -1.000 0 0 0
Driftsresultat -16.000 -1.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -16.000 -1.000 0 0 0
Skattekostnad 4.000 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 93.000 96.000 97.000 97.000 97.000
Sum eiendeler 98.000 98.000 98.000 98.000 99.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Sum egenkapital 82.000 95.000 95.000 96.000 96.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 98.000 98.000 99.000 99.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -1.000 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -1.000 0 0 0
Driftsresultat -16.000 -1.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 93.000 96.000 97.000 97.000 97.000
Sum omløpsmidler 93.000 96.000 97.000 97.000 97.000
Sum eiendeler 98.000 98.000 98.000 98.000 99.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Sum egenkapital 82.000 95.000 95.000 96.000 96.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 98.000 98.000 99.000 99.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.000 93.000 94.000 94.000 94.000
Likviditetsgrad 1 5.8 3 32.3 32.3 32.3
Likviditetsgrad 2 5.8 3 32.3 32.4 32.4
Soliditet 83.7 96.9 96.9 97.0 97.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -16.3 0 0.0 0.0
Signatur
18.12.2018
Prokurister
18.12.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex