Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cathcam AS
Juridisk navn:  Cathcam AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90084144
Åsfaret 8 Åsfaret 8 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 988983403
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 -7.000 -12.000
Egenkapital: -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -12.000
Regnskap for  Cathcam AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -7.000 -12.000
Driftsresultat 0 0 0 -7.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 -7.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -7.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.000 11.000 10.000 9.000 14.000
Sum eiendeler 11.000 11.000 10.000 9.000 14.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -119.000 -119.000 -119.000 -112.000
Sum egenkapital -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 29.000 29.000 28.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 10.000 10.000 9.000 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -7.000 -12.000
Driftskostnader 0 0 0 -7.000 -12.000
Driftsresultat 0 0 0 -7.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -7.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 0 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 9.000 9.000 9.000 0
Sum omløpsmidler 11.000 11.000 10.000 9.000 14.000
Sum eiendeler 11.000 11.000 10.000 9.000 14.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -119.000 -119.000 -119.000 -112.000
Sum egenkapital -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 -2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 29.000 29.000 29.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 29.000 29.000 28.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 10.000 10.000 9.000 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.000 -18.000 -19.000 -19.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
Soliditet -190.0 -211.1 -85.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2.2
Total kapitalrentabilitet 0 0 0.0 -77.8 -85.7
Signatur
26.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex