Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cayenne AS
Juridisk navn:  Cayenne AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51541648
Madlamarkveien 2 Goastemmen 40 Fax:
4041 Hafrsfjord 4073 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 986643060
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 2/17/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0.33%
Egenkapital  
  
36.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 7.593.000 7.568.000 9.486.000 9.281.000 11.935.000
Egenkapital: 35.523.000 26.036.000 22.982.000 18.653.000 38.621.000
Regnskap for  Cayenne AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -32.000 -27.000 -25.000 -49.000 -20.000
Driftsresultat -32.000 -27.000 -25.000 -49.000 -20.000
Finansinntekter 10.070.000 8.201.000 9.611.000 9.330.000 11.959.000
Finanskostnader -1.081.000 -605.000 -100.000 0 -4.000
Finans 8.989.000 7.596.000 9.511.000 9.330.000 11.955.000
Resultat før skatt 7.593.000 7.568.000 9.486.000 9.281.000 11.935.000
Skattekostnad -1.657.000 -1.515.000 -2.157.000 -2.250.000 -2.018.000
Årsresultat 5.937.000 6.054.000 7.329.000 7.031.000 9.917.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.127.000 1.982.000 1.892.000 1.956.000 2.017.000
Sum omløpsmidler 37.159.000 28.671.000 26.150.000 45.806.000 41.690.000
Sum eiendeler 39.286.000 30.653.000 28.042.000 47.762.000 43.707.000
Sum opptjent egenkapital 28.903.000 17.415.000 11.361.000 4.032.000 38.351.000
Sum egenkapital 35.523.000 26.036.000 22.982.000 18.653.000 38.621.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 52.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.762.000 4.618.000 5.008.000 29.109.000 5.086.000
Sum gjeld og egenkapital 39.286.000 30.654.000 28.042.000 47.762.000 43.708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -27.000 -25.000 -49.000 -20.000
Driftskostnader -32.000 -27.000 -25.000 -49.000 -20.000
Driftsresultat -32.000 -27.000 -25.000 -49.000 -20.000
Finansinntekter 10.070.000 8.201.000 9.611.000 9.330.000 11.959.000
Finanskostnader -1.081.000 -605.000 -100.000 0 -4.000
Finans 8.989.000 7.596.000 9.511.000 9.330.000 11.955.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
Årsresultat 5.937.000 6.054.000 7.329.000 7.031.000 9.917.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 235.000 90.000 0 64.000 125.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.892.000 1.892.000 1.892.000 1.892.000 1.892.000
Sum anleggsmidler 2.127.000 1.982.000 1.892.000 1.956.000 2.017.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.942.000 10.460.000 8.030.000 8.039.000 11.000.000
Sum investeringer 21.172.000 11.739.000 15.480.000 13.564.000 16.283.000
Kasse, bank 2.044.000 6.472.000 2.641.000 24.203.000 14.407.000
Sum omløpsmidler 37.159.000 28.671.000 26.150.000 45.806.000 41.690.000
Sum eiendeler 39.286.000 30.653.000 28.042.000 47.762.000 43.707.000
Sum opptjent egenkapital 28.903.000 17.415.000 11.361.000 4.032.000 38.351.000
Sum egenkapital 35.523.000 26.036.000 22.982.000 18.653.000 38.621.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 52.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 52.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 25.000 0
Betalbar skatt 1.802.000 1.657.000 2.041.000 2.189.000 2.214.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.961.000 2.961.000 2.968.000 26.895.000 2.871.000
Sum kortsiktig gjeld 3.762.000 4.618.000 5.008.000 29.109.000 5.086.000
Sum gjeld og egenkapital 39.286.000 30.654.000 28.042.000 47.762.000 43.708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.397.000 24.053.000 21.142.000 16.697.000 36.604.000
Likviditetsgrad 1 9.9 6.2 5.2 1.6 8.2
Likviditetsgrad 2 9.9 6.2 5.2 1.6 8.2
Soliditet 90.4 84.9 8 39.1 88.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 2984.8
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 1.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 25.6 26.7 34.2 19.4 27.3
Signatur
29.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex