Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cayenne Holding AS
Juridisk navn:  Cayenne Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38260923
Floras Vei 23 Floras Vei 23 Fax:
4515 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 989174983
Aksjekapital: 100.800 NOK
Etableringsdato: 12/7/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorsenteret Mandal As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-97.69%
Egenkapital  
  
-26.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 59.000 2.550.000 8.047.000 4.056.000 1.584.000
Egenkapital: 5.639.000 7.684.000 7.163.000 5.984.000 7.471.000
Regnskap for  Cayenne Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -23.000 -27.000 -29.000 -30.000
Driftsresultat -23.000 -23.000 -27.000 -29.000 -30.000
Finansinntekter 84.000 2.572.000 8.074.000 4.085.000 1.615.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans 82.000 2.572.000 8.074.000 4.085.000 1.615.000
Resultat før skatt 59.000 2.550.000 8.047.000 4.056.000 1.584.000
Skattekostnad 3.000 -28.000 -68.000 -43.000 -37.000
Årsresultat 62.000 2.522.000 7.979.000 4.013.000 1.548.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.049.000 5.235.000 5.433.000 5.629.000 5.815.000
Sum omløpsmidler 623.000 2.547.000 3.726.000 4.409.000 1.706.000
Sum eiendeler 5.672.000 7.782.000 9.159.000 10.038.000 7.521.000
Sum opptjent egenkapital 4.643.000 6.688.000 6.167.000 4.988.000 6.475.000
Sum egenkapital 5.639.000 7.684.000 7.163.000 5.984.000 7.471.000
Sum langsiktig gjeld 0 17.000 24.000 29.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 82.000 1.972.000 4.025.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 5.672.000 7.783.000 9.159.000 10.038.000 7.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -23.000 -27.000 -29.000 -30.000
Driftskostnader -23.000 -23.000 -27.000 -29.000 -30.000
Driftsresultat -23.000 -23.000 -27.000 -29.000 -30.000
Finansinntekter 84.000 2.572.000 8.074.000 4.085.000 1.615.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans 82.000 2.572.000 8.074.000 4.085.000 1.615.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -4.000.000 0
Årsresultat 62.000 2.522.000 7.979.000 4.013.000 1.548.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.049.000 5.235.000 5.433.000 5.629.000 5.815.000
Sum anleggsmidler 5.049.000 5.235.000 5.433.000 5.629.000 5.815.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 500.000 2.522.000 3.500.000 4.000.000 1.515.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 123.000 25.000 226.000 409.000 191.000
Sum omløpsmidler 623.000 2.547.000 3.726.000 4.409.000 1.706.000
Sum eiendeler 5.672.000 7.782.000 9.159.000 10.038.000 7.521.000
Sum opptjent egenkapital 4.643.000 6.688.000 6.167.000 4.988.000 6.475.000
Sum egenkapital 5.639.000 7.684.000 7.163.000 5.984.000 7.471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 17.000 24.000 29.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 17.000 24.000 29.000 11.000
Leverandørgjeld 20.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 14.000 82.000 72.000 25.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -4.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.900.000 4.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 82.000 1.972.000 4.025.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 5.672.000 7.783.000 9.159.000 10.038.000 7.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 590.000 2.465.000 1.754.000 384.000 1.667.000
Likviditetsgrad 1 18.9 31.1 1.9 1.1 43.7
Likviditetsgrad 2 18.9 31.1 1.9 1.1 43.8
Soliditet 99.4 98.7 78.2 59.6 99.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -11.5
Gjeldsgrad 0 0 0.3 0.7 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.1 32.8 87.9 40.4 21.1
Signatur
23.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex