Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cayenne Invest AS
Juridisk navn:  Cayenne Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67146338
Benedikts Vei 21A Benedikts Vei 21A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 987627018
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/4/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Nibe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3733.33%
Egenkapital  
  
-0.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 12.000 0
Resultat: 981.000 -27.000 20.000 518.000 302.000
Egenkapital: 18.872.000 18.906.000 19.939.000 19.975.000 20.436.000
Regnskap for  Cayenne Invest AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 12.000 0
Driftskostnader -182.000 -116.000 -67.000 -542.000 -139.000
Driftsresultat -182.000 -116.000 -67.000 -530.000 -139.000
Finansinntekter 1.163.000 90.000 87.000 1.048.000 524.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -84.000
Finans 1.163.000 90.000 87.000 1.048.000 440.000
Resultat før skatt 981.000 -27.000 20.000 518.000 302.000
Skattekostnad -16.000 -6.000 -56.000 21.000 -117.000
Årsresultat 966.000 -33.000 -36.000 539.000 185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.230.000 11.950.000 10.743.000 5.268.000 6.833.000
Sum omløpsmidler 8.681.000 8.018.000 9.235.000 15.746.000 13.603.000
Sum eiendeler 19.911.000 19.968.000 19.978.000 21.014.000 20.436.000
Sum opptjent egenkapital 18.771.000 18.805.000 19.838.000 19.874.000 20.335.000
Sum egenkapital 18.872.000 18.906.000 19.939.000 19.975.000 20.436.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.038.000 1.061.000 39.000 1.039.000 0
Sum gjeld og egenkapital 19.910.000 19.967.000 19.978.000 21.014.000 20.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 12.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 12.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -116.000 -67.000 -542.000 -139.000
Driftskostnader -182.000 -116.000 -67.000 -542.000 -139.000
Driftsresultat -182.000 -116.000 -67.000 -530.000 -139.000
Finansinntekter 1.163.000 90.000 87.000 1.048.000 524.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -84.000
Finans 1.163.000 90.000 87.000 1.048.000 440.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0
Årsresultat 966.000 -33.000 -36.000 539.000 185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 274.000 289.000 296.000 352.000 330.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.956.000 11.660.000 10.447.000 4.917.000 6.503.000
Sum anleggsmidler 11.230.000 11.950.000 10.743.000 5.268.000 6.833.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.681.000 8.018.000 9.235.000 15.746.000 13.603.000
Sum omløpsmidler 8.681.000 8.018.000 9.235.000 15.746.000 13.603.000
Sum eiendeler 19.911.000 19.968.000 19.978.000 21.014.000 20.436.000
Sum opptjent egenkapital 18.771.000 18.805.000 19.838.000 19.874.000 20.335.000
Sum egenkapital 18.872.000 18.906.000 19.939.000 19.975.000 20.436.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 23.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 39.000 39.000 39.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.038.000 1.061.000 39.000 1.039.000 0
Sum gjeld og egenkapital 19.910.000 19.967.000 19.978.000 21.014.000 20.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.643.000 6.957.000 9.196.000 14.707.000 13.603.000
Likviditetsgrad 1 8.4 7.6 236.8 15.2
Likviditetsgrad 2 8.4 7.6 236.8 15.2 0.0
Soliditet 94.8 94.7 99.8 95.1 100.0
Resultatgrad -4416.7
Rentedekningsgrad 4.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.9 -0.1 0.1 2.5 1.9
Signatur
21.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex