Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cayenne Invest AS
Juridisk navn:  Cayenne Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67146338
Benedikts Vei 21A Benedikts Vei 21A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987627018
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/4/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Nibe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
156.03%
Egenkapital  
  
-6.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 65.000 -116.000 981.000 -27.000 20.000
Egenkapital: 16.547.000 17.717.000 18.872.000 18.906.000 19.939.000
Regnskap for  Cayenne Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -75.000 -49.000 -182.000 -116.000 -67.000
Driftsresultat -75.000 -48.000 -182.000 -116.000 -67.000
Finansinntekter 140.000 -67.000 1.163.000 90.000 87.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 140.000 -67.000 1.163.000 90.000 87.000
Resultat før skatt 65.000 -116.000 981.000 -27.000 20.000
Skattekostnad 0 -39.000 -16.000 -6.000 -56.000
Årsresultat 65.000 -155.000 966.000 -33.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.579.000 5.381.000 11.230.000 11.950.000 10.743.000
Sum omløpsmidler 11.007.000 13.374.000 8.681.000 8.018.000 9.235.000
Sum eiendeler 17.586.000 18.755.000 19.911.000 19.968.000 19.978.000
Sum opptjent egenkapital 16.446.000 17.616.000 18.771.000 18.805.000 19.838.000
Sum egenkapital 16.547.000 17.717.000 18.872.000 18.906.000 19.939.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.039.000 1.038.000 1.038.000 1.061.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 17.586.000 18.755.000 19.910.000 19.967.000 19.978.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -48.000 -182.000 -116.000 -67.000
Driftskostnader -75.000 -49.000 -182.000 -116.000 -67.000
Driftsresultat -75.000 -48.000 -182.000 -116.000 -67.000
Finansinntekter 140.000 -67.000 1.163.000 90.000 87.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 140.000 -67.000 1.163.000 90.000 87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0
Årsresultat 65.000 -155.000 966.000 -33.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 234.000 274.000 289.000 296.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.579.000 5.147.000 10.956.000 11.660.000 10.447.000
Sum anleggsmidler 6.579.000 5.381.000 11.230.000 11.950.000 10.743.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 2.405.000 790.000 0 0 0
Kasse, bank 8.602.000 12.584.000 8.681.000 8.018.000 9.235.000
Sum omløpsmidler 11.007.000 13.374.000 8.681.000 8.018.000 9.235.000
Sum eiendeler 17.586.000 18.755.000 19.911.000 19.968.000 19.978.000
Sum opptjent egenkapital 16.446.000 17.616.000 18.771.000 18.805.000 19.838.000
Sum egenkapital 16.547.000 17.717.000 18.872.000 18.906.000 19.939.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -1.000 0 23.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 1.039.000 1.038.000 1.038.000 1.061.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 17.586.000 18.755.000 19.910.000 19.967.000 19.978.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.968.000 12.336.000 7.643.000 6.957.000 9.196.000
Likviditetsgrad 1 10.6 12.9 8.4 7.6 236.8
Likviditetsgrad 2 10.6 12.9 8.4 7.6 236.8
Soliditet 94.1 94.5 94.8 94.7 99.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.4 -0.6 4.9 -0.1 0.1
Signatur
21.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex