Celsa Steel Service AS
Juridisk navn:  Celsa Steel Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23393800
Postboks 59 Nydalen Vitaminveien 5B Fax: 23393803
0409 Oslo 485 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980345106
Aksjekapital: 44.440.000 NOK
Antall ansatte: 171
Etableringsdato: 11/27/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fundia armering as
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.37%
Resultat  
  
34.32%
Egenkapital  
  
852.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 863.281.000 711.299.000 672.721.000 601.227.000 622.121.000
Resultat: -17.364.000 -26.436.000 4.141.000 -22.524.000 -28.819.000
Egenkapital: 75.155.000 7.894.000 28.744.000 25.898.000 23.049.000
Regnskap for  Celsa Steel Service AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 863.281.000 711.299.000 672.721.000 601.227.000 622.121.000
Driftskostnader -869.258.000 -732.310.000 -675.020.000 -614.312.000 -644.536.000
Driftsresultat -5.977.000 -21.011.000 -2.299.000 -13.085.000 -22.415.000
Finansinntekter 4.643.000 2.309.000 16.014.000 11.038.000 7.059.000
Finanskostnader -16.030.000 -7.734.000 -9.574.000 -20.477.000 -13.463.000
Finans -11.387.000 -5.425.000 6.440.000 -9.439.000 -6.404.000
Resultat før skatt -17.364.000 -26.436.000 4.141.000 -22.524.000 -28.819.000
Skattekostnad -1.127.000 0 -1.295.000 5.422.000 7.565.000
Årsresultat -18.491.000 -26.436.000 2.846.000 -17.102.000 -21.254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.948.000 141.703.000 122.713.000 49.279.000 44.344.000
Sum omløpsmidler 250.817.000 220.642.000 163.453.000 155.713.000 146.831.000
Sum eiendeler 401.765.000 362.345.000 286.166.000 204.992.000 191.175.000
Sum opptjent egenkapital 30.715.000 -36.546.000 -15.696.000 -18.542.000 -20.951.000
Sum egenkapital 75.155.000 7.894.000 28.744.000 25.898.000 23.049.000
Sum langsiktig gjeld 0 916.000 190.000 1.505.000 4.174.000
Sum kortsiktig gjeld 326.610.000 353.535.000 257.233.000 177.589.000 163.952.000
Sum gjeld og egenkapital 401.765.000 362.345.000 286.167.000 204.992.000 191.175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 863.281.000 711.299.000 672.721.000 601.227.000 622.121.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 863.281.000 711.299.000 672.721.000 601.227.000 622.121.000
Varekostnad -615.275.000 -504.723.000 -457.383.000 -413.601.000 -440.325.000
Lønninger -122.646.000 -109.689.000 -94.820.000 -86.114.000 -92.505.000
Avskrivning -13.134.000 -11.460.000 -7.223.000 -19.234.000 -22.824.000
Nedskrivning -304.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.899.000 -106.438.000 -115.594.000 -95.363.000 -88.882.000
Driftskostnader -869.258.000 -732.310.000 -675.020.000 -614.312.000 -644.536.000
Driftsresultat -5.977.000 -21.011.000 -2.299.000 -13.085.000 -22.415.000
Finansinntekter 4.643.000 2.309.000 16.014.000 11.038.000 7.059.000
Finanskostnader -16.030.000 -7.734.000 -9.574.000 -20.477.000 -13.463.000
Finans -11.387.000 -5.425.000 6.440.000 -9.439.000 -6.404.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.491.000 -26.436.000 2.846.000 -17.102.000 -21.254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 24.646.000 29.803.000 30.925.000 24.498.000 21.905.000
Sum Immatrielle midler 33.481.000 39.764.000 35.302.000 30.170.000 22.139.000
Fast eiendom 7.197.000 6.657.000 0 0 0
Maskiner anlegg 105.777.000 75.495.000 68.955.000 14.972.000 6.553.000
Driftsløsøre 4.493.000 19.787.000 18.456.000 4.137.000 15.652.000
Sum varige driftsmidler 117.467.000 101.939.000 87.411.000 19.109.000 22.205.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 150.948.000 141.703.000 122.713.000 49.279.000 44.344.000
Varebeholdning 130.197.000 114.071.000 72.676.000 75.357.000 74.367.000
Kundefordringer 102.669.000 90.539.000 73.454.000 69.599.000 68.669.000
Andre fordringer 5.876.000 6.654.000 7.695.000 6.864.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.727.000 3.822.000 4.605.000 3.893.000 3.685.000
Sum omløpsmidler 250.817.000 220.642.000 163.453.000 155.713.000 146.831.000
Sum eiendeler 401.765.000 362.345.000 286.166.000 204.992.000 191.175.000
Sum opptjent egenkapital 30.715.000 -36.546.000 -15.696.000 -18.542.000 -20.951.000
Sum egenkapital 75.155.000 7.894.000 28.744.000 25.898.000 23.049.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.181.000 3.495.000
Gjeld til kredittinstitutt 275.293.000 299.183.000 197.660.000 134.919.000 123.266.000
Sum langsiktig gjeld 0 916.000 190.000 1.505.000 4.174.000
Leverandørgjeld 27.060.000 27.427.000 22.036.000 19.965.000 16.951.000
Betalbar skatt 226.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.047.000 6.388.000 7.390.000 6.359.000 6.519.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.984.000 20.537.000 30.147.000 16.346.000 17.216.000
Sum kortsiktig gjeld 326.610.000 353.535.000 257.233.000 177.589.000 163.952.000
Sum gjeld og egenkapital 401.765.000 362.345.000 286.167.000 204.992.000 191.175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -75.793.000 -132.893.000 -93.780.000 -21.876.000 -17.121.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.6 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5
Soliditet 18.7 2.2 1 12.6 12.1
Resultatgrad -0.7 -0.3 -2.2 -3.6
Rentedekningsgrad -0.4 -2.7 -0.2 -0.1 -1.1
Gjeldsgrad 4.3 44.9 9 6.9 7.3
Total kapitalrentabilitet -0.3 -5.2 4.8 -1.0 -8.0
Signatur
12.06.2012
STYRET I FELLESSKAP ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex