Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Celsus AS
Juridisk navn:  Celsus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41188520
Postboks 27 Hallheimslien 10 Fax:
5881 Bergen 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992941197
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/28/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Søreide Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapene As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.97%
Resultat  
  
19833.33%
Egenkapital  
  
-128.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.368.000 1.704.000 2.087.000 1.123.000 822.000
Resultat: 598.000 3.000 660.000 17.000 187.000
Egenkapital: -179.000 628.000 627.000 132.000 573.000
Regnskap for  Celsus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.368.000 1.704.000 2.087.000 1.123.000 822.000
Driftskostnader -1.662.000 -1.625.000 -1.332.000 -1.038.000 -602.000
Driftsresultat 706.000 77.000 756.000 85.000 220.000
Finansinntekter 11.000 2.000 20.000 21.000 0
Finanskostnader -120.000 -76.000 -115.000 -90.000 -33.000
Finans -109.000 -74.000 -95.000 -69.000 -33.000
Resultat før skatt 598.000 3.000 660.000 17.000 187.000
Skattekostnad -140.000 -2.000 -165.000 9.000 -585.000
Årsresultat 457.000 2.000 495.000 26.000 -398.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.349.000 2.125.000 2.249.000 2.374.000 2.663.000
Sum omløpsmidler 798.000 985.000 906.000 679.000 852.000
Sum eiendeler 3.147.000 3.110.000 3.155.000 3.053.000 3.515.000
Sum opptjent egenkapital -279.000 528.000 527.000 32.000 473.000
Sum egenkapital -179.000 628.000 627.000 132.000 573.000
Sum langsiktig gjeld 414.000 389.000 491.000 591.000 1.254.000
Sum kortsiktig gjeld 2.911.000 2.093.000 2.037.000 2.330.000 1.688.000
Sum gjeld og egenkapital 3.146.000 3.110.000 3.155.000 3.053.000 3.515.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.366.000 1.704.000 2.087.000 1.123.000 822.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.368.000 1.704.000 2.087.000 1.123.000 822.000
Varekostnad -729.000 -510.000 -529.000 -514.000 -198.000
Lønninger -616.000 -723.000 -355.000 -141.000 -173.000
Avskrivning -104.000 -136.000 -136.000 -136.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -213.000 -256.000 -312.000 -247.000 -231.000
Driftskostnader -1.662.000 -1.625.000 -1.332.000 -1.038.000 -602.000
Driftsresultat 706.000 77.000 756.000 85.000 220.000
Finansinntekter 11.000 2.000 20.000 21.000 0
Finanskostnader -120.000 -76.000 -115.000 -90.000 -33.000
Finans -109.000 -74.000 -95.000 -69.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 457.000 2.000 495.000 26.000 -398.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 20.000 8.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 84.000 171.000 307.000 443.000 682.000
Sum varige driftsmidler 84.000 171.000 307.000 443.000 682.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.237.000 1.934.000 1.934.000 1.931.000 1.981.000
Sum anleggsmidler 2.349.000 2.125.000 2.249.000 2.374.000 2.663.000
Varebeholdning 253.000 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 178.000 203.000 93.000 694.000
Andre fordringer 522.000 764.000 674.000 540.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 43.000 28.000 46.000 62.000
Sum omløpsmidler 798.000 985.000 906.000 679.000 852.000
Sum eiendeler 3.147.000 3.110.000 3.155.000 3.053.000 3.515.000
Sum opptjent egenkapital -279.000 528.000 527.000 32.000 473.000
Sum egenkapital -179.000 628.000 627.000 132.000 573.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 576.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 414.000 389.000 491.000 591.000 1.254.000
Leverandørgjeld 145.000 340.000 218.000 153.000 394.000
Betalbar skatt 54.000 192.000 177.000 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 119.000 167.000 105.000 137.000 152.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.593.000 1.394.000 1.537.000 2.040.000 1.101.000
Sum kortsiktig gjeld 2.911.000 2.093.000 2.037.000 2.330.000 1.688.000
Sum gjeld og egenkapital 3.146.000 3.110.000 3.155.000 3.053.000 3.515.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.113.000 -1.108.000 -1.131.000 -1.651.000 -836.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.4 0.3 0.6
Soliditet -5.7 20.2 19.9 4.3 16.3
Resultatgrad 29.8 4.5 36.2 7.6 26.8
Rentedekningsgrad 5.9 1 6.6 1.2 6.7
Gjeldsgrad -18.6 4 4 22.1 5.1
Total kapitalrentabilitet 22.8 2.5 24.6 3.5 6.3
Signatur
26.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex