Centrum Elektro AS
Juridisk navn:  Centrum Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37005200
Postboks 48 Myreneveien 26A Fax: 37022292
4801 Arendal 4847 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 913017579
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 4/23/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Tor Løvberg As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.46%
Resultat  
  
-961.11%
Egenkapital  
  
-7.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.362.000 12.306.000 11.261.000 13.812.000 13.985.000
Resultat: -191.000 -18.000 6.000 343.000 345.000
Egenkapital: 4.479.000 4.820.000 4.838.000 4.843.000 4.530.000
Regnskap for  Centrum Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.362.000 12.306.000 11.261.000 13.812.000 13.985.000
Driftskostnader -12.661.000 -12.540.000 -11.270.000 -13.494.000 -14.338.000
Driftsresultat -299.000 -235.000 -9.000 318.000 -352.000
Finansinntekter 108.000 218.000 16.000 26.000 698.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 107.000 217.000 16.000 25.000 697.000
Resultat før skatt -191.000 -18.000 6.000 343.000 345.000
Skattekostnad 0 0 -12.000 -30.000 0
Årsresultat -191.000 -18.000 -5.000 313.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.269.000 1.360.000 1.356.000 1.501.000 1.649.000
Sum omløpsmidler 6.886.000 5.791.000 6.085.000 5.808.000 5.529.000
Sum eiendeler 8.155.000 7.151.000 7.441.000 7.309.000 7.178.000
Sum opptjent egenkapital 3.979.000 4.320.000 4.338.000 4.343.000 4.030.000
Sum egenkapital 4.479.000 4.820.000 4.838.000 4.843.000 4.530.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.676.000 2.331.000 2.603.000 2.466.000 2.648.000
Sum gjeld og egenkapital 8.155.000 7.151.000 7.441.000 7.309.000 7.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.098.000 12.085.000 11.053.000 13.526.000 13.754.000
Andre inntekter 264.000 220.000 208.000 286.000 232.000
Driftsinntekter 12.362.000 12.306.000 11.261.000 13.812.000 13.985.000
Varekostnad -4.779.000 -4.027.000 -3.835.000 -4.859.000 -5.211.000
Lønninger -7.413.000 -6.687.000 -6.343.000 -6.932.000 -7.291.000
Avskrivning -91.000 -100.000 -85.000 -114.000 -172.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.523.000 -1.424.000 -1.449.000 -1.423.000 -1.843.000
Driftskostnader -12.661.000 -12.540.000 -11.270.000 -13.494.000 -14.338.000
Driftsresultat -299.000 -235.000 -9.000 318.000 -352.000
Finansinntekter 108.000 218.000 16.000 26.000 698.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 107.000 217.000 16.000 25.000 697.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -191.000 -18.000 -5.000 313.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 481.000 572.000 568.000 713.000 861.000
Sum varige driftsmidler 481.000 572.000 568.000 713.000 861.000
Sum finansielle anleggsmidler 788.000 788.000 788.000 788.000 788.000
Sum anleggsmidler 1.269.000 1.360.000 1.356.000 1.501.000 1.649.000
Varebeholdning 3.304.000 2.221.000 2.616.000 2.225.000 2.401.000
Kundefordringer 2.097.000 1.753.000 1.395.000 995.000 1.776.000
Andre fordringer 0 0 0 5.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.472.000 1.569.000 2.073.000 2.430.000 1.042.000
Sum omløpsmidler 6.886.000 5.791.000 6.085.000 5.808.000 5.529.000
Sum eiendeler 8.155.000 7.151.000 7.441.000 7.309.000 7.178.000
Sum opptjent egenkapital 3.979.000 4.320.000 4.338.000 4.343.000 4.030.000
Sum egenkapital 4.479.000 4.820.000 4.838.000 4.843.000 4.530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 18.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 338.000 302.000 329.000 412.000 503.000
Betalbar skatt 0 0 12.000 30.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.054.000 891.000 917.000 917.000 907.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.284.000 1.138.000 1.326.000 1.107.000 1.238.000
Sum kortsiktig gjeld 3.676.000 2.331.000 2.603.000 2.466.000 2.648.000
Sum gjeld og egenkapital 8.155.000 7.151.000 7.441.000 7.309.000 7.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.210.000 3.460.000 3.482.000 3.342.000 2.881.000
Likviditetsgrad 1 1 2.5 2.3 2.4 2.1
Likviditetsgrad 2 1 1.5 1.3 1.5 1.2
Soliditet 54.9 67.4 6 66.3 63.1
Resultatgrad -2.4 -1.9 -0.1 2.3 -2.5
Rentedekningsgrad 3 346.0
Gjeldsgrad 0.8 0.5 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -2.3 -0.2 0.1 4.7 4.8
Signatur
14.01.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.01.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex