Centrum Frisør AS
Juridisk navn:  Centrum Frisør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66911867
Tangen Nærsenter Vestveien 51 Tangen Nærsenter Vestveien 51 Fax:
1452 Nesoddtangen 1452 Nesoddtangen
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 986516069
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/26/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.86%
Resultat  
  
-38.56%
Egenkapital  
  
-62.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.642.000 5.930.000 6.052.000 6.017.000 6.053.000
Resultat: 282.000 459.000 501.000 108.000 317.000
Egenkapital: 428.000 1.135.000 791.000 1.420.000 1.349.000
Regnskap for  Centrum Frisør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.642.000 5.930.000 6.052.000 6.017.000 6.053.000
Driftskostnader -5.361.000 -5.472.000 -5.546.000 -5.911.000 -5.743.000
Driftsresultat 281.000 458.000 507.000 106.000 311.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 8.000
Finanskostnader 0 -1.000 -7.000 0 -2.000
Finans 1.000 0 -6.000 2.000 6.000
Resultat før skatt 282.000 459.000 501.000 108.000 317.000
Skattekostnad -67.000 -115.000 -129.000 -37.000 -87.000
Årsresultat 215.000 344.000 371.000 71.000 230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 78.000 116.000 267.000 484.000
Sum omløpsmidler 1.001.000 1.854.000 1.849.000 2.083.000 1.967.000
Sum eiendeler 1.074.000 1.932.000 1.965.000 2.350.000 2.451.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 1.033.000 689.000 1.318.000 1.248.000
Sum egenkapital 428.000 1.135.000 791.000 1.420.000 1.349.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 646.000 797.000 1.174.000 930.000 1.102.000
Sum gjeld og egenkapital 1.074.000 1.932.000 1.965.000 2.350.000 2.452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.642.000 5.930.000 6.052.000 6.017.000 6.052.000
Andre inntekter 0 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 5.642.000 5.930.000 6.052.000 6.017.000 6.053.000
Varekostnad -570.000 -806.000 -837.000 -846.000 -845.000
Lønninger -3.529.000 -3.486.000 -3.414.000 -3.714.000 -3.542.000
Avskrivning -9.000 -20.000 -168.000 -202.000 -202.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.253.000 -1.160.000 -1.127.000 -1.149.000 -1.154.000
Driftskostnader -5.361.000 -5.472.000 -5.546.000 -5.911.000 -5.743.000
Driftsresultat 281.000 458.000 507.000 106.000 311.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 8.000
Finanskostnader 0 -1.000 -7.000 0 -2.000
Finans 1.000 0 -6.000 2.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -922.000 0 -1.000.000 0 -230.000
Årsresultat 215.000 344.000 371.000 71.000 230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 60.000 78.000 93.000 112.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 17.000 38.000 174.000 372.000
Sum varige driftsmidler 27.000 17.000 38.000 174.000 372.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 73.000 78.000 116.000 267.000 484.000
Varebeholdning 233.000 298.000 458.000 479.000 431.000
Kundefordringer 4.000 0 10.000 20.000 16.000
Andre fordringer 17.000 93.000 30.000 28.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 748.000 1.463.000 1.351.000 1.557.000 1.430.000
Sum omløpsmidler 1.001.000 1.854.000 1.849.000 2.083.000 1.967.000
Sum eiendeler 1.074.000 1.932.000 1.965.000 2.350.000 2.451.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 1.033.000 689.000 1.318.000 1.248.000
Sum egenkapital 428.000 1.135.000 791.000 1.420.000 1.349.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 43.000 46.000 36.000 59.000
Betalbar skatt 53.000 97.000 119.000 21.000 71.000
Skyldig offentlige avgifter 359.000 366.000 405.000 515.000 447.000
Utbytte -922.000 0 -1.000.000 0 -230.000
Annen kortsiktig gjeld 223.000 291.000 604.000 357.000 295.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 797.000 1.174.000 930.000 1.102.000
Sum gjeld og egenkapital 1.074.000 1.932.000 1.965.000 2.350.000 2.452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 355.000 1.057.000 675.000 1.153.000 865.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2 1.6 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 2 1.2 1.8 1.4
Soliditet 39.9 58.7 40.3 60.4 55.0
Resultatgrad 5 7.7 8.4 1.8 5.1
Rentedekningsgrad 4 72.4 159.5
Gjeldsgrad 1.5 0.7 1.5 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 26.3 23.8 25.9 4.6 13.0
Signatur
11.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex