Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cermaq Norway As
Juridisk navn:  Cermaq Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23685500
Nordfoldveien 165 Fax: 23685599
8286 Nordfold 8286 Nordfold
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 961922976
Aksjekapital: 5.440.000 NOK
Antall ansatte: 574
Etableringsdato: 8/15/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Ernst & Young As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.97%
Resultat  
  
1.43%
Egenkapital  
  
8.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.485.695.000 3.352.453.000 3.353.403.000 3.305.468.000 3.305.468.000
Resultat: 1.166.875.000 1.150.427.000 1.364.589.000 968.293.000 968.293.000
Egenkapital: 3.457.351.000 3.192.782.000 2.937.499.000 2.050.093.000 2.050.093.000
Regnskap for  Cermaq Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.485.695.000 3.352.453.000 3.353.403.000 3.305.468.000 3.305.468.000
Driftskostnader -2.337.243.000 -2.233.936.000 -2.055.593.000 -2.335.438.000 -2.335.438.000
Driftsresultat 1.148.452.000 1.118.516.000 1.297.812.000 970.029.000 970.029.000
Finansinntekter 110.895.000 117.741.000 136.885.000 46.656.000 46.656.000
Finanskostnader -92.473.000 -85.831.000 -70.107.000 -48.393.000 -48.393.000
Finans 18.422.000 31.910.000 66.778.000 -1.737.000 -1.737.000
Resultat før skatt 1.166.875.000 1.150.427.000 1.364.589.000 968.293.000 968.293.000
Skattekostnad -228.866.000 -245.349.000 -302.859.000 -218.313.000 -218.313.000
Årsresultat 938.009.000 905.077.000 1.061.729.000 749.980.000 749.980.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.598.913.000 2.554.102.000 2.058.929.000 1.836.162.000 1.836.162.000
Sum omløpsmidler 2.352.230.000 2.502.030.000 2.061.913.000 1.907.447.000 1.907.447.000
Sum eiendeler 5.951.143.000 5.056.132.000 4.120.842.000 3.743.609.000 3.743.609.000
Sum opptjent egenkapital 3.238.254.000 2.973.685.000 2.718.403.000 1.830.996.000 1.830.996.000
Sum egenkapital 3.457.351.000 3.192.782.000 2.937.499.000 2.050.093.000 2.050.093.000
Sum langsiktig gjeld 1.265.065.000 413.903.000 388.165.000 1.099.908.000 1.099.908.000
Sum kortsiktig gjeld 1.228.728.000 1.449.448.000 795.177.000 593.608.000 593.608.000
Sum gjeld og egenkapital 5.951.144.000 5.056.133.000 4.120.842.000 3.743.609.000 3.743.609.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.479.428.000 3.340.577.000 3.350.794.000 3.290.910.000 3.290.910.000
Andre inntekter 6.267.000 11.877.000 2.609.000 14.559.000 14.559.000
Driftsinntekter 3.485.695.000 3.352.453.000 3.353.403.000 3.305.468.000 3.305.468.000
Varekostnad -1.383.257.000 -1.339.281.000 -1.311.133.000 -1.457.549.000 -1.457.549.000
Lønninger -350.057.000 -322.414.000 -263.561.000 -272.861.000 -272.861.000
Avskrivning -184.150.000 -151.501.000 -115.255.000 -103.856.000 -103.856.000
Nedskrivning -4.945.000 -5.343.000 -14.814.000 -17.158.000 -17.158.000
Andre driftskostnader -794.376.000 -649.313.000 -557.278.000 -545.380.000 -545.380.000
Driftskostnader -2.337.243.000 -2.233.936.000 -2.055.593.000 -2.335.438.000 -2.335.438.000
Driftsresultat 1.148.452.000 1.118.516.000 1.297.812.000 970.029.000 970.029.000
Finansinntekter 110.895.000 117.741.000 136.885.000 46.656.000 46.656.000
Finanskostnader -92.473.000 -85.831.000 -70.107.000 -48.393.000 -48.393.000
Finans 18.422.000 31.910.000 66.778.000 -1.737.000 -1.737.000
Konsernbidrag 0 0 0 -68.435.000 -68.435.000
Utbytte 0 0 -100.000.000 0 0
Årsresultat 938.009.000 905.077.000 1.061.729.000 749.980.000 749.980.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 372.000 2.968.000 2.968.000
Sum Immatrielle midler 1.509.104.000 814.134.000 708.527.000 711.515.000 711.515.000
Fast eiendom 280.561.000 507.907.000 297.074.000 452.220.000 452.220.000
Maskiner anlegg 1.060.818.000 732.933.000 679.055.000 341.032.000 341.032.000
Driftsløsøre 28.691.000 11.826.000 6.902.000 6.297.000 6.297.000
Sum varige driftsmidler 1.910.576.000 1.612.005.000 1.212.156.000 996.909.000 996.909.000
Sum finansielle anleggsmidler 179.233.000 127.963.000 138.246.000 127.739.000 127.739.000
Sum anleggsmidler 3.598.913.000 2.554.102.000 2.058.929.000 1.836.162.000 1.836.162.000
Varebeholdning 1.571.729.000 1.219.944.000 1.083.416.000 977.342.000 977.342.000
Kundefordringer 324.198.000 444.153.000 367.007.000 495.350.000 495.350.000
Andre fordringer 154.344.000 155.061.000 185.958.000 46.437.000 46.437.000
Sum investeringer 2.144.000 27.294.000 12.578.000 5.264.000 5.264.000
Kasse, bank 299.815.000 655.577.000 412.954.000 383.054.000 383.054.000
Sum omløpsmidler 2.352.230.000 2.502.030.000 2.061.913.000 1.907.447.000 1.907.447.000
Sum eiendeler 5.951.143.000 5.056.132.000 4.120.842.000 3.743.609.000 3.743.609.000
Sum opptjent egenkapital 3.238.254.000 2.973.685.000 2.718.403.000 1.830.996.000 1.830.996.000
Sum egenkapital 3.457.351.000 3.192.782.000 2.937.499.000 2.050.093.000 2.050.093.000
Sum avsetninger til forpliktelser 465.065.000 413.475.000 385.729.000 360.712.000 360.712.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.823.000 4.752.000 4.554.000 4.554.000
Sum langsiktig gjeld 1.265.065.000 413.903.000 388.165.000 1.099.908.000 1.099.908.000
Leverandørgjeld 99.993.000 109.992.000 75.681.000 142.913.000 142.913.000
Betalbar skatt 250.648.000 392.427.000 385.301.000 163.247.000 163.247.000
Skyldig offentlige avgifter 10.614.000 9.265.000 7.416.000 12.524.000 12.524.000
Utbytte 0 0 -100.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 215.472.000 302.941.000 222.028.000 270.370.000 270.370.000
Sum kortsiktig gjeld 1.228.728.000 1.449.448.000 795.177.000 593.608.000 593.608.000
Sum gjeld og egenkapital 5.951.144.000 5.056.133.000 4.120.842.000 3.743.609.000 3.743.609.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.123.502.000 1.052.582.000 1.266.736.000 1.313.839.000 1.313.839.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 2.6 3.2 3.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 1.2 1.6 1.6
Soliditet 58.1 63.1 71.3 54.8 54.8
Resultatgrad 32.9 33.4 38.7 29.3 29.3
Rentedekningsgrad 12.4 1 18.5 2 21.0
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.4 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 21.2 24.5 34.8 27.2 27.2
Signatur
18.05.2017
ET STYREMEDLEM OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex