Certex Norge AS
Juridisk navn:  Certex Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66799500
Eternitveien 44 Johan Follestads Vei 6 Fax: 66799530
3470 Slemmestad 3474 Åros
Fylke: Kommune:
Buskerud Røyken
Org.nr: 935708745
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 11/11/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
51.2%
Resultat  
  
100.9%
Egenkapital  
  
6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 186.064.000 123.060.000 125.239.000 245.208.000 304.176.000
Resultat: 219.000 -24.353.000 -8.284.000 788.000 32.658.000
Egenkapital: 121.250.000 114.391.000 131.412.000 129.485.000 132.848.000
Regnskap for  Certex Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 186.064.000 123.060.000 125.239.000 245.208.000 304.176.000
Driftskostnader -184.933.000 -146.480.000 -133.571.000 -243.421.000 -277.900.000
Driftsresultat 1.131.000 -23.420.000 -8.332.000 1.787.000 26.276.000
Finansinntekter 833.000 391.000 648.000 745.000 8.068.000
Finanskostnader -1.745.000 -1.324.000 -600.000 -1.744.000 -1.686.000
Finans -912.000 -933.000 48.000 -999.000 6.382.000
Resultat før skatt 219.000 -24.353.000 -8.284.000 788.000 32.658.000
Skattekostnad -377.000 5.536.000 1.842.000 -421.000 -6.900.000
Årsresultat -158.000 -18.817.000 -6.442.000 367.000 25.758.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.561.000 104.763.000 98.243.000 100.936.000 103.237.000
Sum omløpsmidler 92.290.000 88.936.000 70.253.000 76.818.000 116.755.000
Sum eiendeler 193.851.000 193.699.000 168.496.000 177.754.000 219.992.000
Sum opptjent egenkapital 117.250.000 110.391.000 127.412.000 125.485.000 128.848.000
Sum egenkapital 121.250.000 114.391.000 131.412.000 129.485.000 132.848.000
Sum langsiktig gjeld 27.745.000 28.848.000 5.600.000 8.688.000 13.844.000
Sum kortsiktig gjeld 44.856.000 50.460.000 31.484.000 39.581.000 73.300.000
Sum gjeld og egenkapital 193.851.000 193.699.000 168.496.000 177.754.000 219.992.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 186.165.000 122.921.000 125.234.000 245.090.000 304.176.000
Andre inntekter -101.000 139.000 5.000 118.000 0
Driftsinntekter 186.064.000 123.060.000 125.239.000 245.208.000 304.176.000
Varekostnad -114.523.000 -72.727.000 -78.119.000 -167.224.000 -207.668.000
Lønninger -36.992.000 -35.378.000 -29.782.000 -47.626.000 -42.093.000
Avskrivning -2.531.000 -6.889.000 -3.486.000 -3.755.000 -3.179.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.887.000 -31.486.000 -22.184.000 -24.816.000 -24.960.000
Driftskostnader -184.933.000 -146.480.000 -133.571.000 -243.421.000 -277.900.000
Driftsresultat 1.131.000 -23.420.000 -8.332.000 1.787.000 26.276.000
Finansinntekter 833.000 391.000 648.000 745.000 8.068.000
Finanskostnader -1.745.000 -1.324.000 -600.000 -1.744.000 -1.686.000
Finans -912.000 -933.000 48.000 -999.000 6.382.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.700.000
Utbytte 0 0 0 -7.200.000 -17.100.000
Årsresultat -158.000 -18.817.000 -6.442.000 367.000 25.758.000
Balanse detaljer          
Goodwill 2.148.000 2.748.000 4.778.000 6.921.000 10.493.000
Sum Immatrielle midler 8.956.000 9.689.000 6.750.000 9.423.000 14.340.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 6.424.000 8.818.000 5.204.000 5.166.000 5.139.000
Driftsløsøre 248.000 323.000 356.000 414.000 804.000
Sum varige driftsmidler 6.672.000 9.141.000 5.560.000 5.580.000 5.943.000
Sum finansielle anleggsmidler 85.933.000 85.933.000 85.933.000 85.933.000 82.954.000
Sum anleggsmidler 101.561.000 104.763.000 98.243.000 100.936.000 103.237.000
Varebeholdning 63.498.000 55.203.000 40.910.000 46.368.000 53.012.000
Kundefordringer 27.109.000 22.766.000 16.859.000 26.932.000 49.686.000
Andre fordringer 503.000 9.496.000 11.247.000 2.485.000 9.646.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.180.000 1.471.000 1.237.000 1.033.000 4.411.000
Sum omløpsmidler 92.290.000 88.936.000 70.253.000 76.818.000 116.755.000
Sum eiendeler 193.851.000 193.699.000 168.496.000 177.754.000 219.992.000
Sum opptjent egenkapital 117.250.000 110.391.000 127.412.000 125.485.000 128.848.000
Sum egenkapital 121.250.000 114.391.000 131.412.000 129.485.000 132.848.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.745.000 8.848.000 5.600.000 8.688.000 13.844.000
Gjeld til kredittinstitutt 24.749.000 19.905.000 13.499.000 3.500.000 1.700.000
Sum langsiktig gjeld 27.745.000 28.848.000 5.600.000 8.688.000 13.844.000
Leverandørgjeld 14.014.000 16.844.000 13.342.000 20.304.000 39.380.000
Betalbar skatt 0 0 234.000 0 5.412.000
Skyldig offentlige avgifter 6.093.000 7.813.000 1.373.000 1.271.000 3.111.000
Utbytte 0 0 0 -7.200.000 -17.100.000
Annen kortsiktig gjeld 0 5.898.000 3.036.000 7.306.000 6.597.000
Sum kortsiktig gjeld 44.856.000 50.460.000 31.484.000 39.581.000 73.300.000
Sum gjeld og egenkapital 193.851.000 193.699.000 168.496.000 177.754.000 219.992.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.434.000 38.476.000 38.769.000 37.237.000 43.455.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.8 2.2 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.9 0.8 0.9
Soliditet 62.5 59.1 7 72.8 60.4
Resultatgrad 0.6 -6.7 0.7 8.6
Rentedekningsgrad 0.6 -17.7 -13.9 1.5 20.4
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.3 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 1 -11.9 -4.6 1.4 15.6
Signatur
15.03.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex