Cgp Group As
Juridisk navn:  Cgp Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55947550
Johan Berentsens Vei 109 Johan Berentsens Vei 109 Fax:
5163 Laksevåg 5163 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 912809773
Aksjekapital: 75.513 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/7/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Themaa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3000%
Resultat  
  
102.94%
Egenkapital  
  
109.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.898.000 158.000 11.687.000 128.000 0
Resultat: 122.000 -4.145.000 3.116.000 1.669.000 -644.000
Egenkapital: 8.882.000 4.244.000 3.319.000 1.070.000 -590.000
Regnskap for  Cgp Group As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.898.000 158.000 11.687.000 128.000 0
Driftskostnader -6.352.000 -3.645.000 -7.745.000 -1.165.000 -1.143.000
Driftsresultat -1.455.000 -3.487.000 3.942.000 -1.037.000 -1.144.000
Finansinntekter 2.403.000 0 1.000 2.998.000 500.000
Finanskostnader -826.000 -658.000 -827.000 -292.000 0
Finans 1.577.000 -658.000 -826.000 2.706.000 500.000
Resultat før skatt 122.000 -4.145.000 3.116.000 1.669.000 -644.000
Skattekostnad 69.000 -70.000 -867.000 -10.000 0
Årsresultat 192.000 -4.216.000 2.249.000 1.659.000 -644.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.104.000 3.954.000 3.737.000 1.183.000 28.000
Sum omløpsmidler 747.000 4.846.000 10.842.000 3.732.000 441.000
Sum eiendeler 16.851.000 8.800.000 14.579.000 4.915.000 469.000
Sum opptjent egenkapital -759.000 -951.000 3.265.000 1.015.000 -644.000
Sum egenkapital 8.882.000 4.244.000 3.319.000 1.070.000 -590.000
Sum langsiktig gjeld 0 69.000 1.000.000 1.500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.969.000 4.486.000 10.260.000 2.345.000 1.059.000
Sum gjeld og egenkapital 16.851.000 8.799.000 14.579.000 4.914.000 469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 953.000 158.000 11.572.000 0 0
Andre inntekter 3.944.000 0 115.000 128.000 0
Driftsinntekter 4.898.000 158.000 11.687.000 128.000 0
Varekostnad -894.000 -723.000 -5.698.000 0 0
Lønninger -817.000 0 -8.000 0 0
Avskrivning -205.000 -186.000 -152.000 -16.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.436.000 -2.736.000 -2.477.000 -2.267.000 -1.139.000
Driftskostnader -6.352.000 -3.645.000 -7.745.000 -1.165.000 -1.143.000
Driftsresultat -1.455.000 -3.487.000 3.942.000 -1.037.000 -1.144.000
Finansinntekter 2.403.000 0 1.000 2.998.000 500.000
Finanskostnader -826.000 -658.000 -827.000 -292.000 0
Finans 1.577.000 -658.000 -826.000 2.706.000 500.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 192.000 -4.216.000 2.249.000 1.659.000 -644.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 303.000 405.000 1.118.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 354.000 480.000 161.000 37.000 28.000
Sum varige driftsmidler 354.000 480.000 161.000 37.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.750.000 3.171.000 3.171.000 28.000 0
Sum anleggsmidler 16.104.000 3.954.000 3.737.000 1.183.000 28.000
Varebeholdning 0 0 408.000 0 0
Kundefordringer 22.000 2.166.000 4.492.000 128.000 0
Andre fordringer 344.000 436.000 205.000 899.000 307.000
Sum investeringer 0 0 0 0 29.000
Kasse, bank 116.000 21.000 0 90.000 105.000
Sum omløpsmidler 747.000 4.846.000 10.842.000 3.732.000 441.000
Sum eiendeler 16.851.000 8.800.000 14.579.000 4.915.000 469.000
Sum opptjent egenkapital -759.000 -951.000 3.265.000 1.015.000 -644.000
Sum egenkapital 8.882.000 4.244.000 3.319.000 1.070.000 -590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 69.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.208.000 77.000 4.000.000 1.676.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 69.000 1.000.000 1.500.000 0
Leverandørgjeld 1.294.000 1.686.000 676.000 147.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 0 316.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.420.000 2.723.000 5.268.000 523.000 1.014.000
Sum kortsiktig gjeld 7.969.000 4.486.000 10.260.000 2.345.000 1.059.000
Sum gjeld og egenkapital 16.851.000 8.799.000 14.579.000 4.914.000 469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.222.000 360.000 582.000 1.387.000 -618.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1.1 1 1.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 1.1 1 1.6 0.5
Soliditet 52.7 48.2 22.8 21.8 -125.8
Resultatgrad -29.7 33.7 -810.2
Rentedekningsgrad -1.8 -5.3 4.8 6.7
Gjeldsgrad 0.9 1.1 3.4 3.6 -1.8
Total kapitalrentabilitet 5.6 -39.6 2 39.9 -137.3
Signatur
31.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex