Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Chabina As
Juridisk navn:  Chabina As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hansemyrveien 2A Hansemyrveien 2A Fax:
0880 Oslo 880 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992654384
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 3/17/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Maritime As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-175%
Egenkapital  
  
-0.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -11.000 -4.000 490.000 -249.000 -359.000
Egenkapital: 1.139.000 1.149.000 1.154.000 652.000 901.000
Regnskap for  Chabina As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -14.000 -14.000 -21.000 -15.000
Driftsresultat -11.000 -14.000 -14.000 -21.000 -15.000
Finansinntekter 1.000 10.000 13.000 13.000 42.000
Finanskostnader 0 0 491.000 -242.000 -387.000
Finans 1.000 10.000 504.000 -229.000 -345.000
Resultat før skatt -11.000 -4.000 490.000 -249.000 -359.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -4.000 490.000 -249.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.031.000 1.907.000 1.838.000 1.333.000 1.839.000
Sum omløpsmidler 7.000 9.000 9.000 23.000 8.000
Sum eiendeler 2.038.000 1.916.000 1.847.000 1.356.000 1.847.000
Sum opptjent egenkapital -133.000 -123.000 -118.000 -609.000 -359.000
Sum egenkapital 1.139.000 1.149.000 1.154.000 652.000 901.000
Sum langsiktig gjeld 608.000 608.000 691.000 691.000 943.000
Sum kortsiktig gjeld 291.000 159.000 2.000 13.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.038.000 1.916.000 1.847.000 1.355.000 1.847.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -14.000 -14.000 -21.000 -15.000
Driftskostnader -11.000 -14.000 -14.000 -21.000 -15.000
Driftsresultat -11.000 -14.000 -14.000 -21.000 -15.000
Finansinntekter 1.000 10.000 13.000 13.000 42.000
Finanskostnader 0 0 491.000 -242.000 -387.000
Finans 1.000 10.000 504.000 -229.000 -345.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -4.000 490.000 -249.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.031.000 1.907.000 1.838.000 1.333.000 1.839.000
Sum anleggsmidler 2.031.000 1.907.000 1.838.000 1.333.000 1.839.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 9.000 9.000 23.000 8.000
Sum omløpsmidler 7.000 9.000 9.000 23.000 8.000
Sum eiendeler 2.038.000 1.916.000 1.847.000 1.356.000 1.847.000
Sum opptjent egenkapital -133.000 -123.000 -118.000 -609.000 -359.000
Sum egenkapital 1.139.000 1.149.000 1.154.000 652.000 901.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 266.000 156.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 608.000 608.000 691.000 691.000 943.000
Leverandørgjeld 0 3.000 2.000 13.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 291.000 159.000 2.000 13.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.038.000 1.916.000 1.847.000 1.355.000 1.847.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -284.000 -150.000 7.000 10.000 5.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 4.5 1.8 2.7
Likviditetsgrad 2 0 0.1 4.5 1.8 2.7
Soliditet 55.9 6 62.5 48.1 48.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 -0.1 0.1
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.6 1.1 1.0
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.2 -0.1 -0.6 1.5
Signatur
29.09.2016
STYRET I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex