Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Chibi AS
Juridisk navn:  Chibi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99524762
Liomveien 26 Liomveien 26 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 982849152
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Baker Tilly Grimsrud & Co. Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
7.37%
Resultat  
  
58.96%
Egenkapital  
  
35.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.536.000 2.362.000 2.066.000 1.505.000 1.472.000
Resultat: 674.000 424.000 532.000 97.000 180.000
Egenkapital: 1.902.000 1.408.000 1.107.000 1.529.000 1.461.000
Regnskap for  Chibi AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.536.000 2.362.000 2.066.000 1.505.000 1.472.000
Driftskostnader -1.759.000 -1.777.000 -1.439.000 -1.354.000 -1.262.000
Driftsresultat 776.000 584.000 627.000 151.000 209.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 24.000
Finanskostnader -103.000 -161.000 -95.000 -55.000 -53.000
Finans -103.000 -161.000 -94.000 -54.000 -29.000
Resultat før skatt 674.000 424.000 532.000 97.000 180.000
Skattekostnad -180.000 -123.000 -144.000 -28.000 -47.000
Årsresultat 494.000 300.000 388.000 69.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.553.000 2.605.000 2.658.000 1.804.000 1.840.000
Sum omløpsmidler 457.000 434.000 896.000 726.000 842.000
Sum eiendeler 3.010.000 3.039.000 3.554.000 2.530.000 2.682.000
Sum opptjent egenkapital 1.702.000 1.208.000 907.000 729.000 660.000
Sum egenkapital 1.902.000 1.408.000 1.107.000 1.529.000 1.461.000
Sum langsiktig gjeld 225.000 425.000 535.000 625.000 735.000
Sum kortsiktig gjeld 883.000 1.207.000 1.912.000 375.000 486.000
Sum gjeld og egenkapital 3.010.000 3.040.000 3.554.000 2.530.000 2.682.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.426.000 2.234.000 2.066.000 1.505.000 1.472.000
Andre inntekter 110.000 128.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.536.000 2.362.000 2.066.000 1.505.000 1.472.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -774.000 -957.000 -957.000 -956.000 -956.000
Avskrivning -52.000 -53.000 -40.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -933.000 -767.000 -442.000 -361.000 -269.000
Driftskostnader -1.759.000 -1.777.000 -1.439.000 -1.354.000 -1.262.000
Driftsresultat 776.000 584.000 627.000 151.000 209.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 24.000
Finanskostnader -103.000 -161.000 -95.000 -55.000 -53.000
Finans -103.000 -161.000 -94.000 -54.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 494.000 300.000 388.000 69.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.546.000 2.598.000 2.651.000 1.797.000 1.834.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.546.000 2.598.000 2.651.000 1.797.000 1.834.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 2.553.000 2.605.000 2.658.000 1.804.000 1.840.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 209.000 233.000 149.000 531.000 543.000
Andre fordringer 48.000 36.000 85.000 32.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 200.000 166.000 663.000 163.000 298.000
Sum omløpsmidler 457.000 434.000 896.000 726.000 842.000
Sum eiendeler 3.010.000 3.039.000 3.554.000 2.530.000 2.682.000
Sum opptjent egenkapital 1.702.000 1.208.000 907.000 729.000 660.000
Sum egenkapital 1.902.000 1.408.000 1.107.000 1.529.000 1.461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 225.000 425.000 535.000 625.000 735.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 180.000 123.000 144.000 28.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 142.000 259.000 135.000 142.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 603.000 941.000 1.509.000 212.000 297.000
Sum kortsiktig gjeld 883.000 1.207.000 1.912.000 375.000 486.000
Sum gjeld og egenkapital 3.010.000 3.040.000 3.554.000 2.530.000 2.682.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -426.000 -773.000 -1.016.000 351.000 356.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.5 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.5 2.0 1.8
Soliditet 63.2 46.3 31.1 60.5 54.5
Resultatgrad 30.6 24.7 30.3 10.0 14.2
Rentedekningsgrad 7.5 3.6 6.6 2.8 4.4
Gjeldsgrad 0.6 1.2 2.2 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 25.8 19.2 17.7 6.0 8.7
Signatur
23.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex