China House 68 As
Juridisk navn:  China House 68 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71566970
Postboks 33 Kongens Plass Kongens Plass 4 Fax:
6501 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 994680013
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/28/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Holm Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.37%
Resultat  
  
234.72%
Egenkapital  
  
16.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.360.000 1.552.000 609.000 820.000 908.000
Resultat: 97.000 -72.000 -80.000 -71.000 -1.000
Egenkapital: -489.000 -585.000 -513.000 -434.000 -363.000
Regnskap for  China House 68 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.360.000 1.552.000 609.000 820.000 908.000
Driftskostnader -1.263.000 -1.625.000 -688.000 -891.000 -909.000
Driftsresultat 97.000 -72.000 -78.000 -71.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 97.000 -72.000 -80.000 -71.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 -72.000 -80.000 -71.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 218.000 267.000 316.000 0 98.000
Sum omløpsmidler 211.000 159.000 289.000 66.000 112.000
Sum eiendeler 429.000 426.000 605.000 66.000 210.000
Sum opptjent egenkapital -589.000 -685.000 -613.000 -534.000 -463.000
Sum egenkapital -489.000 -585.000 -513.000 -434.000 -363.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 918.000 1.011.000 1.118.000 500.000 572.000
Sum gjeld og egenkapital 429.000 426.000 605.000 66.000 209.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.360.000 1.552.000 609.000 668.000 908.000
Andre inntekter 0 0 0 153.000 0
Driftsinntekter 1.360.000 1.552.000 609.000 820.000 908.000
Varekostnad -372.000 -438.000 -215.000 -185.000 -211.000
Lønninger -534.000 -795.000 -264.000 -367.000 -207.000
Avskrivning -49.000 -49.000 -25.000 0 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -326.000 -338.000 -181.000 -339.000 -447.000
Driftskostnader -1.263.000 -1.625.000 -688.000 -891.000 -909.000
Driftsresultat 97.000 -72.000 -78.000 -71.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 -72.000 -80.000 -71.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 75.000 105.000 135.000 0 0
Sum Immatrielle midler 75.000 105.000 135.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 143.000 162.000 181.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 98.000
Sum varige driftsmidler 143.000 162.000 181.000 0 98.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 218.000 267.000 316.000 0 98.000
Varebeholdning 40.000 22.000 27.000 0 34.000
Kundefordringer 2.000 1.000 0 0 0
Andre fordringer 8.000 9.000 8.000 1.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 161.000 127.000 254.000 65.000 70.000
Sum omløpsmidler 211.000 159.000 289.000 66.000 112.000
Sum eiendeler 429.000 426.000 605.000 66.000 210.000
Sum opptjent egenkapital -589.000 -685.000 -613.000 -534.000 -463.000
Sum egenkapital -489.000 -585.000 -513.000 -434.000 -363.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 22.000 189.000 0 -9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 80.000 83.000 7.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 851.000 909.000 846.000 493.000 540.000
Sum kortsiktig gjeld 918.000 1.011.000 1.118.000 500.000 572.000
Sum gjeld og egenkapital 429.000 426.000 605.000 66.000 209.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -707.000 -852.000 -829.000 -434.000 -460.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Soliditet - -137.3 -84.8 -657.6 -173.7
Resultatgrad 7.1 -4.6 -12.8 -8.7 -0.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9 -1.7 -2.2 -1.2 -1.6
Total kapitalrentabilitet 22.6 -16.9 -12.9 -107.6 -0.5
Signatur
12.04.2018
Prokurister
12.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex