Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Chktmp
Juridisk navn:  Chktmp
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92869119
Solstad Solstad Fax:
6055 Godøya 6055 Godøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 995515636
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/1/2010 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.05%
Resultat  
  
150%
Egenkapital  
  
49.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010
Omsetning: 616.000 1.209.000
Resultat: 57.000 -114.000
Egenkapital: -42.000 -83.000
Regnskap for  Chktmp
Resultat 2011 2010
Driftsinntekter 616.000 1.209.000
Driftskostnader -559.000 -1.323.000
Driftsresultat 58.000 -114.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 57.000 -114.000
Skattekostnad -16.000 32.000
Årsresultat 41.000 -83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 132.000
Sum omløpsmidler 28.000 79.000
Sum eiendeler 44.000 211.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -83.000
Sum egenkapital -42.000 -83.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 83.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 564.000 1.209.000
Andre inntekter 52.000 0
Driftsinntekter 616.000 1.209.000
Varekostnad -213.000 -648.000
Lønninger -180.000 -397.000
Avskrivning -8.000 -29.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -249.000
Driftskostnader -559.000 -1.323.000
Driftsresultat 58.000 -114.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 41.000 -83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 80.000
Sum Immatrielle midler 16.000 112.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 20.000
Sum varige driftsmidler 0 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 132.000
Varebeholdning 5.000 16.000
Kundefordringer 6.000 4.000
Andre fordringer 16.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 58.000
Sum omløpsmidler 28.000 79.000
Sum eiendeler 44.000 211.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -83.000
Sum egenkapital -42.000 -83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0
Leverandørgjeld 20.000 47.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 47.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -55.000 -214.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3
Soliditet -95.5 -39.5
Resultatgrad 9.4 -9.4
Rentedekningsgrad 58.0
Gjeldsgrad -2.0 -3.5
Total kapitalrentabilitet 131.8 -54.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex