Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Choli Collection AS
Juridisk navn:  Choli Collection AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67148385
Åsfaret 4 Åsfaret 4 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 993992194
Aksjekapital: 550.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/3/2009 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.95%
Resultat  
  
-29.94%
Egenkapital  
  
18.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 3.934.000 3.897.000 3.493.000 1.819.000 2.201.000
Resultat: 227.000 324.000 408.000 -269.000 -87.000
Egenkapital: 1.084.000 911.000 669.000 371.000 540.000
Regnskap for  Choli Collection AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 3.934.000 3.897.000 3.493.000 1.819.000 2.201.000
Driftskostnader -3.698.000 -3.575.000 -3.081.000 -2.084.000 -2.277.000
Driftsresultat 236.000 323.000 411.000 -264.000 -76.000
Finansinntekter 20.000 10.000 4.000 7.000 4.000
Finanskostnader -28.000 -8.000 -8.000 -10.000 -16.000
Finans -8.000 2.000 -4.000 -3.000 -12.000
Resultat før skatt 227.000 324.000 408.000 -269.000 -87.000
Skattekostnad -55.000 -81.000 -111.000 100.000 0
Årsresultat 173.000 243.000 297.000 -169.000 -87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 100.000 0
Sum omløpsmidler 2.809.000 2.664.000 2.030.000 1.299.000 1.421.000
Sum eiendeler 2.809.000 2.664.000 2.030.000 1.399.000 1.421.000
Sum opptjent egenkapital 534.000 361.000 119.000 -179.000 -10.000
Sum egenkapital 1.084.000 911.000 669.000 371.000 540.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.725.000 1.753.000 1.361.000 1.027.000 881.000
Sum gjeld og egenkapital 2.809.000 2.664.000 2.030.000 1.398.000 1.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.904.000 3.911.000 3.440.000 1.784.000 2.177.000
Andre inntekter 30.000 -14.000 53.000 35.000 24.000
Driftsinntekter 3.934.000 3.897.000 3.493.000 1.819.000 2.201.000
Varekostnad -2.221.000 -2.626.000 -2.620.000 -1.796.000 -1.895.000
Lønninger -631.000 -231.000 -66.000 -39.000 -78.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -846.000 -718.000 -395.000 -249.000 -304.000
Driftskostnader -3.698.000 -3.575.000 -3.081.000 -2.084.000 -2.277.000
Driftsresultat 236.000 323.000 411.000 -264.000 -76.000
Finansinntekter 20.000 10.000 4.000 7.000 4.000
Finanskostnader -28.000 -8.000 -8.000 -10.000 -16.000
Finans -8.000 2.000 -4.000 -3.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 173.000 243.000 297.000 -169.000 -87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 100.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 100.000 0
Varebeholdning 739.000 600.000 715.000 614.000 639.000
Kundefordringer 258.000 431.000 337.000 154.000 219.000
Andre fordringer 0 3.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.812.000 1.631.000 975.000 531.000 564.000
Sum omløpsmidler 2.809.000 2.664.000 2.030.000 1.299.000 1.421.000
Sum eiendeler 2.809.000 2.664.000 2.030.000 1.399.000 1.421.000
Sum opptjent egenkapital 534.000 361.000 119.000 -179.000 -10.000
Sum egenkapital 1.084.000 911.000 669.000 371.000 540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 559.000 671.000 295.000 61.000 133.000
Betalbar skatt 55.000 81.000 11.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 328.000 152.000 110.000 23.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 783.000 849.000 946.000 944.000 730.000
Sum kortsiktig gjeld 1.725.000 1.753.000 1.361.000 1.027.000 881.000
Sum gjeld og egenkapital 2.809.000 2.664.000 2.030.000 1.398.000 1.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.084.000 911.000 669.000 272.000 540.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.5 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.0 0.7 0.9
Soliditet 38.6 34.2 33.0 26.5 38.0
Resultatgrad 6 8.3 11.8 -14.5 -3.5
Rentedekningsgrad 8.4 40.4 51.9 -25.7 -4.5
Gjeldsgrad 1.6 1.9 2.0 2.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 9.1 12.5 20.4 -18.4 -5.1
Signatur
04.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex