Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Chopstix Restaurant As
Juridisk navn:  Chopstix Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bibliotekgata 30 Bibliotekgata 30 Fax:
1473 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 918562532
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 1/11/2017
Foretakstype: AS
Revisor: La Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.05%
Resultat  
  
38.12%
Egenkapital  
  
137.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 15.748.000 12.903.000
Resultat: 2.460.000 1.781.000
Egenkapital: 3.237.000 1.364.000
Regnskap for  Chopstix Restaurant As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 15.748.000 12.903.000
Driftskostnader -13.293.000 -11.123.000
Driftsresultat 2.455.000 1.780.000
Finansinntekter 5.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans 4.000 1.000
Resultat før skatt 2.460.000 1.781.000
Skattekostnad -587.000 -435.000
Årsresultat 1.873.000 1.346.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.205.000 439.000
Sum omløpsmidler 4.605.000 2.537.000
Sum eiendeler 5.810.000 2.976.000
Sum opptjent egenkapital 3.207.000 1.334.000
Sum egenkapital 3.237.000 1.364.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.573.000 1.612.000
Sum gjeld og egenkapital 5.810.000 2.976.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.748.000 12.550.000
Andre inntekter 0 353.000
Driftsinntekter 15.748.000 12.903.000
Varekostnad -4.641.000 -3.927.000
Lønninger -5.379.000 -4.742.000
Avskrivning -90.000 -114.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.183.000 -2.340.000
Driftskostnader -13.293.000 -11.123.000
Driftsresultat 2.455.000 1.780.000
Finansinntekter 5.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans 4.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.873.000 1.346.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 349.000 439.000
Sum varige driftsmidler 349.000 439.000
Sum finansielle anleggsmidler 856.000 0
Sum anleggsmidler 1.205.000 439.000
Varebeholdning 40.000 41.000
Kundefordringer 8.000 7.000
Andre fordringer 250.000 152.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.308.000 2.336.000
Sum omløpsmidler 4.605.000 2.537.000
Sum eiendeler 5.810.000 2.976.000
Sum opptjent egenkapital 3.207.000 1.334.000
Sum egenkapital 3.237.000 1.364.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 406.000 241.000
Betalbar skatt 1.022.000 435.000
Skyldig offentlige avgifter 652.000 563.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 494.000 373.000
Sum kortsiktig gjeld 2.573.000 1.612.000
Sum gjeld og egenkapital 5.810.000 2.976.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.032.000 925.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5
Soliditet 55.7 45.8
Resultatgrad 15.6 13.8
Rentedekningsgrad 2 1
Gjeldsgrad 0.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 42.3 59.9
Signatur
16.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex