Chr Føre Eiendommer AS
Juridisk navn:  Chr Føre Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76946420
Postboks 239 Industriveien 4 Fax:
8503 Narvik 8517 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 982948851
Aksjekapital: 880.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Økoråd Narvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.54%
Resultat  
  
218.56%
Egenkapital  
  
6.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 530.000 507.000 522.000 522.000 535.000
Resultat: 1.287.000 404.000 463.000 763.000 807.000
Egenkapital: 18.858.000 17.679.000 17.367.000 17.014.000 16.373.000
Regnskap for  Chr Føre Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 530.000 507.000 522.000 522.000 535.000
Driftskostnader -185.000 -199.000 -149.000 -135.000 -151.000
Driftsresultat 345.000 308.000 373.000 387.000 385.000
Finansinntekter 943.000 97.000 89.000 377.000 423.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 943.000 96.000 89.000 377.000 423.000
Resultat før skatt 1.287.000 404.000 463.000 763.000 807.000
Skattekostnad -108.000 -92.000 -110.000 -121.000 -142.000
Årsresultat 1.179.000 312.000 353.000 642.000 665.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.016.000 2.181.000 2.199.000 1.948.000 6.761.000
Sum omløpsmidler 15.987.000 15.622.000 15.320.000 15.236.000 9.881.000
Sum eiendeler 19.003.000 17.803.000 17.519.000 17.184.000 16.642.000
Sum opptjent egenkapital 17.972.000 16.793.000 16.481.000 16.128.000 15.487.000
Sum egenkapital 18.858.000 17.679.000 17.367.000 17.014.000 16.373.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 23.000 25.000 28.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 123.000 101.000 127.000 141.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 19.003.000 17.803.000 17.519.000 17.183.000 16.642.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 530.000 507.000 522.000 522.000 535.000
Driftsinntekter 530.000 507.000 522.000 522.000 535.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -170.000 -184.000 -134.000 -120.000 -134.000
Driftskostnader -185.000 -199.000 -149.000 -135.000 -151.000
Driftsresultat 345.000 308.000 373.000 387.000 385.000
Finansinntekter 943.000 97.000 89.000 377.000 423.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 943.000 96.000 89.000 377.000 423.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.179.000 312.000 353.000 642.000 665.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 478.000 484.000 490.000 496.000 502.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 56.000 65.000 74.000 83.000
Sum varige driftsmidler 525.000 540.000 555.000 570.000 585.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.491.000 1.641.000 1.644.000 1.378.000 6.177.000
Sum anleggsmidler 3.016.000 2.181.000 2.199.000 1.948.000 6.761.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 25.000 28.000 0 282.000 310.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.963.000 15.594.000 15.320.000 14.954.000 9.571.000
Sum omløpsmidler 15.987.000 15.622.000 15.320.000 15.236.000 9.881.000
Sum eiendeler 19.003.000 17.803.000 17.519.000 17.184.000 16.642.000
Sum opptjent egenkapital 17.972.000 16.793.000 16.481.000 16.128.000 15.487.000
Sum egenkapital 18.858.000 17.679.000 17.367.000 17.014.000 16.373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.000 23.000 25.000 28.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.000 23.000 25.000 28.000 29.000
Leverandørgjeld -4.000 -6.000 0 4.000 0
Betalbar skatt 109.000 94.000 113.000 122.000 143.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 13.000 14.000 15.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 123.000 101.000 127.000 141.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 19.003.000 17.803.000 17.519.000 17.183.000 16.642.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.864.000 15.521.000 15.193.000 15.095.000 9.641.000
Likviditetsgrad 1 1 154.7 120.6 108.1 41.2
Likviditetsgrad 2 1 154.7 120.6 108.1 41.2
Soliditet 99.2 99.3 99.1 9 98.4
Resultatgrad 65.1 60.7 71.5 74.1 72.0
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.8 2.3 2.6 4.4 4.9
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex