Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Chrima Invest As
Juridisk navn:  Chrima Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vassnesvegen 6 Vassnesvegen 6 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 921077467
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/12/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 566.000
Resultat: 157.000
Egenkapital: 210.000
Regnskap for  Chrima Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 566.000
Driftskostnader -391.000
Driftsresultat 176.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -19.000
Finans -19.000
Resultat før skatt 157.000
Skattekostnad -31.000
Årsresultat 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 524.000
Sum omløpsmidler 132.000
Sum eiendeler 656.000
Sum opptjent egenkapital 126.000
Sum egenkapital 210.000
Sum langsiktig gjeld 293.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000
Sum gjeld og egenkapital 656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 495.000
Andre inntekter 71.000
Driftsinntekter 566.000
Varekostnad -30.000
Lønninger 0
Avskrivning -116.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -245.000
Driftskostnader -391.000
Driftsresultat 176.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -19.000
Finans -19.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 449.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 449.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000
Sum anleggsmidler 524.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 132.000
Sum omløpsmidler 132.000
Sum eiendeler 656.000
Sum opptjent egenkapital 126.000
Sum egenkapital 210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 293.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 19.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000
Sum gjeld og egenkapital 656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet 3
Resultatgrad 31.1
Rentedekningsgrad 9.3
Gjeldsgrad 2.1
Total kapitalrentabilitet 26.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex