Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Chrisly As
Juridisk navn:  Chrisly As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Revesporet 11 Revesporet 11 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 917994757
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 10/3/2016
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 0
Resultat: -5.000
Egenkapital: 95.000
Regnskap for  Chrisly As
Resultat 2017
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -5.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 553.000
Sum omløpsmidler 11.000
Sum eiendeler 564.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital 95.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 470.000
Sum gjeld og egenkapital 565.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 553.000
Sum anleggsmidler 553.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 11.000
Sum omløpsmidler 11.000
Sum eiendeler 564.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital 95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 470.000
Sum kortsiktig gjeld 470.000
Sum gjeld og egenkapital 565.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -459.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 16.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.9
Total kapitalrentabilitet -1.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex