Christine Kirkeby Frisør AS
Juridisk navn:  Christine Kirkeby Frisør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67070999
Mølleparken Hadelandsveien 835 Mølleparken Hadelandsveien 835 Fax:
1482 Nittedal 1482 Nittedal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 880688812
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/16/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.15%
Resultat  
  
345.83%
Egenkapital  
  
38.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 868.000 945.000 909.000 921.000 919.000
Resultat: 59.000 -24.000 -35.000 -41.000 155.000
Egenkapital: -73.000 -118.000 -95.000 -66.000 -32.000
Regnskap for  Christine Kirkeby Frisør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 868.000 945.000 909.000 921.000 919.000
Driftskostnader -802.000 -967.000 -915.000 -952.000 -755.000
Driftsresultat 65.000 -22.000 -6.000 -31.000 165.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 -29.000 -11.000 -10.000
Finans -6.000 -1.000 -29.000 -11.000 -10.000
Resultat før skatt 59.000 -24.000 -35.000 -41.000 155.000
Skattekostnad -13.000 0 7.000 8.000 -30.000
Årsresultat 45.000 -24.000 -29.000 -34.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 60.000 50.000 43.000 36.000
Sum omløpsmidler 94.000 68.000 48.000 193.000 85.000
Sum eiendeler 139.000 128.000 98.000 236.000 121.000
Sum opptjent egenkapital -173.000 -218.000 -195.000 -166.000 -132.000
Sum egenkapital -73.000 -118.000 -95.000 -66.000 -32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 212.000 246.000 193.000 302.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000 128.000 98.000 236.000 121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 868.000 945.000 909.000 921.000 919.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 868.000 945.000 909.000 921.000 919.000
Varekostnad -93.000 -98.000 -106.000 -201.000 -140.000
Lønninger -513.000 -484.000 -638.000 -563.000 -443.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -196.000 -385.000 -164.000 -197.000 -167.000
Driftskostnader -802.000 -967.000 -915.000 -952.000 -755.000
Driftsresultat 65.000 -22.000 -6.000 -31.000 165.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 -29.000 -11.000 -10.000
Finans -6.000 -1.000 -29.000 -11.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 -24.000 -29.000 -34.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 50.000 50.000 43.000 36.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 45.000 60.000 50.000 43.000 36.000
Varebeholdning 7.000 26.000 15.000 22.000 13.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 81.000 4.000 6.000 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 38.000 27.000 171.000 64.000
Sum omløpsmidler 94.000 68.000 48.000 193.000 85.000
Sum eiendeler 139.000 128.000 98.000 236.000 121.000
Sum opptjent egenkapital -173.000 -218.000 -195.000 -166.000 -132.000
Sum egenkapital -73.000 -118.000 -95.000 -66.000 -32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 34.000 14.000 40.000 67.000 24.000
Betalbar skatt 8.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 166.000 102.000 176.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 66.000 52.000 60.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 212.000 246.000 193.000 302.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000 128.000 98.000 236.000 121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -118.000 -178.000 -145.000 -109.000 -68.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.2 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.2 0.6 0.5
Soliditet -52.5 -92.2 -96.9 -28.0 -26.4
Resultatgrad 7.5 -2.3 -0.7 -3.4 18.0
Rentedekningsgrad 10.8 -0.2 -2.8 16.5
Gjeldsgrad -2.9 -2.1 -4.6 -4.8
Total kapitalrentabilitet 46.8 -17.2 -6.1 -13.1 136.4
Signatur
17.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex