Cinvema AS
Juridisk navn:  Cinvema AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93417607
Liomveien 14 Liomveien 14 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 993290726
Aksjekapital: 260.000 NOK
Etableringsdato: 10/23/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lisbeth Svendsen
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
127.94%
Egenkapital  
  
10.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 155.000 68.000 317.000 26.000 56.000
Egenkapital: 1.641.000 1.486.000 1.418.000 1.101.000 1.074.000
Regnskap for  Cinvema AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -13.000 -4.000 -6.000 -28.000
Driftsresultat -4.000 -13.000 -4.000 -6.000 -28.000
Finansinntekter 160.000 82.000 322.000 33.000 84.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 159.000 81.000 321.000 32.000 84.000
Resultat før skatt 155.000 68.000 317.000 26.000 56.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 155.000 68.000 317.000 26.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.776.000 1.597.000 1.500.000 1.159.000 1.116.000
Sum eiendeler 1.776.000 1.597.000 1.500.000 1.159.000 1.116.000
Sum opptjent egenkapital 1.381.000 1.226.000 1.158.000 841.000 814.000
Sum egenkapital 1.641.000 1.486.000 1.418.000 1.101.000 1.074.000
Sum langsiktig gjeld 134.000 111.000 82.000 58.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.775.000 1.597.000 1.500.000 1.159.000 1.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -13.000 -4.000 -6.000 -28.000
Driftskostnader -4.000 -13.000 -4.000 -6.000 -28.000
Driftsresultat -4.000 -13.000 -4.000 -6.000 -28.000
Finansinntekter 160.000 82.000 322.000 33.000 84.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 159.000 81.000 321.000 32.000 84.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 155.000 68.000 317.000 26.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 115.000
Sum investeringer 1.091.000 769.000 694.000 565.000 370.000
Kasse, bank 685.000 827.000 806.000 594.000 631.000
Sum omløpsmidler 1.776.000 1.597.000 1.500.000 1.159.000 1.116.000
Sum eiendeler 1.776.000 1.597.000 1.500.000 1.159.000 1.116.000
Sum opptjent egenkapital 1.381.000 1.226.000 1.158.000 841.000 814.000
Sum egenkapital 1.641.000 1.486.000 1.418.000 1.101.000 1.074.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 134.000 111.000 82.000 58.000 42.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.775.000 1.597.000 1.500.000 1.159.000 1.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.776.000 1.597.000 1.500.000 1.159.000 1.116.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 92.5 9 94.5 95.0 96.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 318.0 27.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.8 4.3 21.2 2.3 5.0
Signatur
01.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex