Cirkus Xanti AS
Juridisk navn:  Cirkus Xanti AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41402314
Rammeveien 8 Rammeveien 8 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 991935029
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/31/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Per Westby
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.57%
Resultat  
  
-138.22%
Egenkapital  
  
-35.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.371.000 3.023.000 1.296.000 4.256.000 3.085.000
Resultat: -73.000 191.000 -328.000 471.000 -797.000
Egenkapital: 134.000 207.000 16.000 93.000 -578.000
Regnskap for  Cirkus Xanti AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.371.000 3.023.000 1.296.000 4.256.000 3.085.000
Driftskostnader -2.441.000 -2.824.000 -1.618.000 -3.778.000 -3.871.000
Driftsresultat -71.000 198.000 -322.000 477.000 -787.000
Finansinntekter 1.000 2.000 7.000 5.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -9.000 -14.000 -11.000 -15.000
Finans -2.000 -7.000 -7.000 -6.000 -9.000
Resultat før skatt -73.000 191.000 -328.000 471.000 -797.000
Skattekostnad 0 0 0 0 2.000
Årsresultat -73.000 191.000 -328.000 471.000 -795.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000 212.000 138.000 239.000 332.000
Sum omløpsmidler 229.000 493.000 114.000 313.000 280.000
Sum eiendeler 396.000 705.000 252.000 552.000 612.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 107.000 -84.000 -7.000 -678.000
Sum egenkapital 134.000 207.000 16.000 93.000 -578.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 263.000 498.000 235.000 460.000 1.189.000
Sum gjeld og egenkapital 397.000 705.000 251.000 553.000 611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.371.000 3.017.000 1.296.000 4.256.000 3.085.000
Andre inntekter 0 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.371.000 3.023.000 1.296.000 4.256.000 3.085.000
Varekostnad -868.000 -1.219.000 -430.000 -1.821.000 -2.283.000
Lønninger -708.000 -626.000 -412.000 -781.000 -354.000
Avskrivning -44.000 -49.000 -102.000 -129.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -821.000 -930.000 -674.000 -1.047.000 -1.161.000
Driftskostnader -2.441.000 -2.824.000 -1.618.000 -3.778.000 -3.871.000
Driftsresultat -71.000 198.000 -322.000 477.000 -787.000
Finansinntekter 1.000 2.000 7.000 5.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -9.000 -14.000 -11.000 -15.000
Finans -2.000 -7.000 -7.000 -6.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 191.000 -328.000 471.000 -795.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 19.000 37.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 109.000 153.000 79.000 162.000 236.000
Sum varige driftsmidler 109.000 153.000 79.000 162.000 236.000
Sum finansielle anleggsmidler 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000
Sum anleggsmidler 167.000 212.000 138.000 239.000 332.000
Varebeholdning 10.000 5.000 5.000 3.000 8.000
Kundefordringer 32.000 367.000 61.000 242.000 189.000
Andre fordringer 40.000 1.000 35.000 35.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 148.000 120.000 13.000 33.000 49.000
Sum omløpsmidler 229.000 493.000 114.000 313.000 280.000
Sum eiendeler 396.000 705.000 252.000 552.000 612.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 107.000 -84.000 -7.000 -678.000
Sum egenkapital 134.000 207.000 16.000 93.000 -578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 145.000 0 399.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 29.000 226.000 24.000 192.000 399.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 59.000 36.000 42.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 213.000 30.000 225.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 263.000 498.000 235.000 460.000 1.189.000
Sum gjeld og egenkapital 397.000 705.000 251.000 553.000 611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 -5.000 -121.000 -147.000 -909.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 0.5 0.7 0.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.5 0.7 0.3
Soliditet 33.8 29.4 6.4 16.8 -94.6
Resultatgrad 6.5 -24.8 11.2 -25.5
Rentedekningsgrad -23.7 2 43.8 -52.1
Gjeldsgrad 2 2.4 14.7 4.9 -2.1
Total kapitalrentabilitet -17.6 28.4 -125.5 87.2 -127.8
Signatur
14.01.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.01.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex