Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cit Holding AS
Juridisk navn:  Cit Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Flundrevågsvegen 23 Flundrevågsvegen 23 Fax: 56164403
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Vestland Fedje
Org.nr: 980173860
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/29/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Knarvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.57%
Resultat  
  
-70.11%
Egenkapital  
  
-2.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 924.000 859.000 948.000 719.000 670.000
Resultat: 445.000 1.489.000 -1.589.000 -515.000 -621.000
Egenkapital: 21.358.000 21.864.000 20.425.000 22.614.000 23.430.000
Regnskap for  Cit Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 924.000 859.000 948.000 719.000 670.000
Driftskostnader -1.055.000 -866.000 -695.000 -1.411.000 -1.662.000
Driftsresultat -131.000 -6.000 254.000 -692.000 -992.000
Finansinntekter 100.000 95.000 126.000 256.000 371.000
Finanskostnader 475.000 1.400.000 -1.968.000 -79.000 0
Finans 575.000 1.495.000 -1.842.000 177.000 371.000
Resultat før skatt 445.000 1.489.000 -1.589.000 -515.000 -621.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 445.000 1.489.000 -1.589.000 -515.000 -621.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.106.000 9.926.000 11.662.000 13.119.000 11.939.000
Sum omløpsmidler 13.864.000 12.829.000 11.193.000 9.570.000 11.780.000
Sum eiendeler 22.970.000 22.755.000 22.855.000 22.689.000 23.719.000
Sum opptjent egenkapital 21.258.000 21.814.000 20.325.000 22.514.000 23.330.000
Sum egenkapital 21.358.000 21.864.000 20.425.000 22.614.000 23.430.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.611.000 891.000 2.430.000 75.000 289.000
Sum gjeld og egenkapital 22.969.000 22.755.000 22.855.000 22.689.000 23.719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 924.000 859.000 948.000 719.000 670.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 924.000 859.000 948.000 719.000 670.000
Varekostnad 0 0 0 -36.000 -83.000
Lønninger -317.000 -230.000 0 -77.000 -149.000
Avskrivning -251.000 -225.000 -195.000 -160.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -487.000 -411.000 -500.000 -1.138.000 -1.336.000
Driftskostnader -1.055.000 -866.000 -695.000 -1.411.000 -1.662.000
Driftsresultat -131.000 -6.000 254.000 -692.000 -992.000
Finansinntekter 100.000 95.000 126.000 256.000 371.000
Finanskostnader 475.000 1.400.000 -1.968.000 -79.000 0
Finans 575.000 1.495.000 -1.842.000 177.000 371.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -600.000 -300.000 0
Årsresultat 445.000 1.489.000 -1.589.000 -515.000 -621.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 1.297.000 1.337.000 1.373.000 1.438.000
Driftsløsøre 1.128.000 0 72.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.128.000 1.353.000 1.409.000 1.373.000 1.438.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.978.000 8.573.000 10.253.000 11.747.000 10.501.000
Sum anleggsmidler 9.106.000 9.926.000 11.662.000 13.119.000 11.939.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 125.000 100.000 0 0
Andre fordringer 102.000 2.000 0 318.000 853.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.742.000 12.702.000 11.093.000 9.252.000 10.927.000
Sum omløpsmidler 13.864.000 12.829.000 11.193.000 9.570.000 11.780.000
Sum eiendeler 22.970.000 22.755.000 22.855.000 22.689.000 23.719.000
Sum opptjent egenkapital 21.258.000 21.814.000 20.325.000 22.514.000 23.330.000
Sum egenkapital 21.358.000 21.864.000 20.425.000 22.614.000 23.430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 200.000 2.300.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 125.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 141.000 67.000 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -600.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 464.000 426.000 63.000 75.000 289.000
Sum kortsiktig gjeld 1.611.000 891.000 2.430.000 75.000 289.000
Sum gjeld og egenkapital 22.969.000 22.755.000 22.855.000 22.689.000 23.719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.253.000 11.938.000 8.763.000 9.495.000 11.491.000
Likviditetsgrad 1 8.6 14.4 4.6 127.6 40.8
Likviditetsgrad 2 8.6 14.4 4.6 127.7 40.8
Soliditet 9 96.1 89.4 99.7 98.8
Resultatgrad -14.2 -0.7 26.8 -96.2 -148.1
Rentedekningsgrad 0.3 0 0.1 -5.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 0.4 1.7 -1.9 -2.6
Signatur
21.12.2011
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
21.12.2011
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex