Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Citius Data As
Juridisk navn:  Citius Data As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98020020
3.Etg. Nøstegaten 56 3.Etg. Nøstegaten 56 Fax: 47916547
5011 Bergen 5011 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 890980732
Aksjekapital: 454.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/15/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: exilon as
Regnskapsfører: Advisor Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.88%
Resultat  
  
-33.84%
Egenkapital  
  
47.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.270.000 4.296.000 4.304.000 4.621.000 4.827.000
Resultat: 131.000 198.000 -270.000 -110.000 -732.000
Egenkapital: -331.000 -636.000 -833.000 -563.000 -453.000
Regnskap for  Citius Data As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.270.000 4.296.000 4.304.000 4.621.000 4.827.000
Driftskostnader -3.062.000 -4.017.000 -4.500.000 -4.678.000 -5.520.000
Driftsresultat 209.000 279.000 -196.000 -58.000 -693.000
Finansinntekter 0 0 2.000 3.000 0
Finanskostnader -78.000 -81.000 -76.000 -55.000 -39.000
Finans -78.000 -81.000 -74.000 -52.000 -39.000
Resultat før skatt 131.000 198.000 -270.000 -110.000 -732.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -36.000
Årsresultat 131.000 198.000 -270.000 -110.000 -768.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 249.000 336.000 277.000 236.000 332.000
Sum omløpsmidler 890.000 676.000 910.000 885.000 1.368.000
Sum eiendeler 1.139.000 1.012.000 1.187.000 1.121.000 1.700.000
Sum opptjent egenkapital -785.000 -916.000 -1.113.000 -843.000 -733.000
Sum egenkapital -331.000 -636.000 -833.000 -563.000 -453.000
Sum langsiktig gjeld 866.000 589.000 669.000 187.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 1.059.000 1.351.000 1.497.000 2.092.000
Sum gjeld og egenkapital 1.139.000 1.012.000 1.187.000 1.121.000 1.700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.270.000 4.296.000 4.304.000 4.621.000 4.827.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.270.000 4.296.000 4.304.000 4.621.000 4.827.000
Varekostnad -915.000 -1.833.000 -1.773.000 -1.908.000 -1.587.000
Lønninger -1.558.000 -1.657.000 -1.838.000 -1.622.000 -2.691.000
Avskrivning -81.000 -61.000 -52.000 -57.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -508.000 -466.000 -837.000 -1.091.000 -1.178.000
Driftskostnader -3.062.000 -4.017.000 -4.500.000 -4.678.000 -5.520.000
Driftsresultat 209.000 279.000 -196.000 -58.000 -693.000
Finansinntekter 0 0 2.000 3.000 0
Finanskostnader -78.000 -81.000 -76.000 -55.000 -39.000
Finans -78.000 -81.000 -74.000 -52.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 131.000 198.000 -270.000 -110.000 -768.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 123.000 63.000 116.000 138.000
Sum varige driftsmidler 42.000 123.000 63.000 116.000 138.000
Sum finansielle anleggsmidler 113.000 119.000 119.000 25.000 99.000
Sum anleggsmidler 249.000 336.000 277.000 236.000 332.000
Varebeholdning 116.000 54.000 317.000 228.000 192.000
Kundefordringer 586.000 478.000 415.000 501.000 902.000
Andre fordringer 85.000 111.000 95.000 97.000 93.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 103.000 32.000 82.000 60.000 181.000
Sum omløpsmidler 890.000 676.000 910.000 885.000 1.368.000
Sum eiendeler 1.139.000 1.012.000 1.187.000 1.121.000 1.700.000
Sum opptjent egenkapital -785.000 -916.000 -1.113.000 -843.000 -733.000
Sum egenkapital -331.000 -636.000 -833.000 -563.000 -453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 277.000 321.000 592.000 551.000
Sum langsiktig gjeld 866.000 589.000 669.000 187.000 61.000
Leverandørgjeld 54.000 205.000 262.000 263.000 359.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 336.000 320.000 413.000 287.000 543.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 214.000 256.000 355.000 354.000 640.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 1.059.000 1.351.000 1.497.000 2.092.000
Sum gjeld og egenkapital 1.139.000 1.012.000 1.187.000 1.121.000 1.700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 286.000 -383.000 -441.000 -612.000 -724.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.6 0.7 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 0.6 0.4 0.5 0.6
Soliditet -29.1 -62.8 -70.2 -50.2 -26.6
Resultatgrad 6.4 6.5 -4.6 -1.3 -14.4
Rentedekningsgrad 2.7 3.4 -2.6 -1.0 -17.8
Gjeldsgrad -4.4 -2.6 -2.4 -3.0 -4.8
Total kapitalrentabilitet 18.3 27.6 -16.3 -4.9 -40.8
Signatur
13.01.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.01.2017
PROKURA
TJUGEN JON ANDERS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex