Citius Invest AS
Juridisk navn:  Citius Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22128000
Hoslejordet 6 Hoslejordet 6 Fax: 67140393
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 985707413
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-75.13%
Resultat  
  
-98.96%
Egenkapital  
  
-1.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 393.000 1.580.000 1.584.000 1.581.000 1.709.000
Resultat: 111.000 10.663.000 1.244.000 980.000 187.000
Egenkapital: 13.580.000 13.771.000 4.414.000 5.076.000 5.839.000
Regnskap for  Citius Invest AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 393.000 1.580.000 1.584.000 1.581.000 1.709.000
Driftskostnader -239.000 -1.018.000 -1.064.000 -1.056.000 -1.289.000
Driftsresultat 153.000 563.000 520.000 526.000 420.000
Finansinntekter 4.000 10.374.000 1.041.000 645.000 347.000
Finanskostnader -45.000 -274.000 -316.000 -191.000 -580.000
Finans -41.000 10.100.000 725.000 454.000 -233.000
Resultat før skatt 111.000 10.663.000 1.244.000 980.000 187.000
Skattekostnad -27.000 -134.000 -155.000 -163.000 -178.000
Årsresultat 84.000 10.528.000 1.088.000 817.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.271.000 17.568.000 8.298.000 8.203.000 8.403.000
Sum omløpsmidler 241.000 1.055.000 1.168.000 1.508.000 1.509.000
Sum eiendeler 17.512.000 18.623.000 9.466.000 9.711.000 9.912.000
Sum opptjent egenkapital 13.326.000 13.517.000 4.161.000 4.822.000 5.585.000
Sum egenkapital 13.580.000 13.771.000 4.414.000 5.076.000 5.839.000
Sum langsiktig gjeld 3.901.000 3.618.000 3.467.000 3.144.000 2.490.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 1.234.000 1.585.000 1.492.000 1.583.000
Sum gjeld og egenkapital 17.511.000 18.623.000 9.467.000 9.712.000 9.912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 212.000 1.508.000 1.558.000 1.530.000 1.434.000
Andre inntekter 181.000 73.000 26.000 51.000 275.000
Driftsinntekter 393.000 1.580.000 1.584.000 1.581.000 1.709.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0 0
Lønninger -79.000 -684.000 -836.000 -815.000 -1.000.000
Avskrivning -43.000 -92.000 -92.000 -92.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -242.000 -135.000 -149.000 -217.000
Driftskostnader -239.000 -1.018.000 -1.064.000 -1.056.000 -1.289.000
Driftsresultat 153.000 563.000 520.000 526.000 420.000
Finansinntekter 4.000 10.374.000 1.041.000 645.000 347.000
Finanskostnader -45.000 -274.000 -316.000 -191.000 -580.000
Finans -41.000 10.100.000 725.000 454.000 -233.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -275.000 -1.000.000 -1.750.000 -750.000 -1.000.000
Årsresultat 84.000 10.528.000 1.088.000 817.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 25.000 17.000 12.000 10.000
Fast eiendom 1.453.000 1.453.000 1.453.000 1.453.000 1.453.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 154.000 245.000 337.000 428.000
Sum varige driftsmidler 1.489.000 1.606.000 1.698.000 1.790.000 1.881.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.780.000 15.936.000 6.583.000 6.402.000 6.512.000
Sum anleggsmidler 17.271.000 17.568.000 8.298.000 8.203.000 8.403.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 18.000
Andre fordringer 100.000 904.000 902.000 278.000 5.000
Sum investeringer 57.000 57.000 36.000 774.000 912.000
Kasse, bank 84.000 94.000 230.000 156.000 374.000
Sum omløpsmidler 241.000 1.055.000 1.168.000 1.508.000 1.509.000
Sum eiendeler 17.512.000 18.623.000 9.466.000 9.711.000 9.912.000
Sum opptjent egenkapital 13.326.000 13.517.000 4.161.000 4.822.000 5.585.000
Sum egenkapital 13.580.000 13.771.000 4.414.000 5.076.000 5.839.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.901.000 3.618.000 3.467.000 3.144.000 2.490.000
Leverandørgjeld 19.000 0 0 6.000 7.000
Betalbar skatt 3.000 143.000 161.000 165.000 137.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 25.000 344.000 139.000 166.000
Utbytte -275.000 -1.000.000 -1.750.000 -750.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 7.000 66.000 81.000 431.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 1.234.000 1.585.000 1.492.000 1.583.000
Sum gjeld og egenkapital 17.511.000 18.623.000 9.467.000 9.712.000 9.912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 211.000 -179.000 -417.000 16.000 -74.000
Likviditetsgrad 1 8 0.9 0.7 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 8 0.9 0.8 1.1 1.0
Soliditet 77.6 73.9 46.6 52.3 58.9
Resultatgrad 38.9 35.6 32.8 33.3 24.6
Rentedekningsgrad 3.4 2.1 4.9 6.1 1.3
Gjeldsgrad 0.3 0.4 1.1 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 0.9 58.7 16.5 12.1 7.7
Signatur
17.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex