Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
City Grill Fauske As
Juridisk navn:  City Grill Fauske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storgaten 66 Storgaten 66 Fax:
8200 Fauske 8200 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 920708692
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/13/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.521.000
Resultat: -78.000
Egenkapital: -78.000
Regnskap for  City Grill Fauske As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.521.000
Driftskostnader -1.600.000
Driftsresultat -78.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -78.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 419.000
Sum eiendeler 419.000
Sum opptjent egenkapital -78.000
Sum egenkapital -78.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 497.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.521.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.521.000
Varekostnad -652.000
Lønninger -591.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -357.000
Driftskostnader -1.600.000
Driftsresultat -78.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 20.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 399.000
Sum omløpsmidler 419.000
Sum eiendeler 419.000
Sum opptjent egenkapital -78.000
Sum egenkapital -78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 246.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 148.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000
Sum kortsiktig gjeld 497.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -78.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet -18.6
Resultatgrad -5.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -6.4
Total kapitalrentabilitet -18.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex