Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cityhaven AS
Juridisk navn:  Cityhaven AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72889880
Postboks 2055 Kongens Gate 30 Fax: 72890335
7411 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 957718442
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 5/15/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norrein As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.18%
Resultat  
  
-62.89%
Egenkapital  
  
26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.420.000 22.123.000 23.109.000 24.445.000 23.861.000
Resultat: 1.544.000 4.161.000 5.171.000 5.887.000 5.263.000
Egenkapital: 2.854.000 2.265.000 2.263.000 1.857.000 100.000
Regnskap for  Cityhaven AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.420.000 22.123.000 23.109.000 24.445.000 23.861.000
Driftskostnader -19.952.000 -20.770.000 -21.203.000 -22.101.000 -21.356.000
Driftsresultat 1.468.000 1.352.000 1.907.000 2.344.000 2.504.000
Finansinntekter 93.000 2.844.000 3.319.000 3.622.000 2.864.000
Finanskostnader -18.000 -35.000 -55.000 -79.000 -105.000
Finans 75.000 2.809.000 3.264.000 3.543.000 2.759.000
Resultat før skatt 1.544.000 4.161.000 5.171.000 5.887.000 5.263.000
Skattekostnad -341.000 -324.000 -474.000 -592.000 -694.000
Årsresultat 1.203.000 3.837.000 4.697.000 5.295.000 4.568.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.420.000 1.777.000 2.205.000 2.654.000 2.947.000
Sum omløpsmidler 6.447.000 9.368.000 10.369.000 9.722.000 9.941.000
Sum eiendeler 7.867.000 11.145.000 12.574.000 12.376.000 12.888.000
Sum opptjent egenkapital 2.754.000 2.165.000 2.163.000 1.757.000 0
Sum egenkapital 2.854.000 2.265.000 2.263.000 1.857.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 191.000 814.000 1.436.000 2.054.000 2.653.000
Sum kortsiktig gjeld 4.823.000 8.067.000 8.874.000 8.466.000 10.135.000
Sum gjeld og egenkapital 7.868.000 11.146.000 12.573.000 12.377.000 12.888.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.420.000 22.127.000 23.062.000 24.267.000 23.750.000
Andre inntekter 0 -4.000 47.000 179.000 111.000
Driftsinntekter 21.420.000 22.123.000 23.109.000 24.445.000 23.861.000
Varekostnad -6.193.000 -6.632.000 -6.992.000 -7.060.000 -6.948.000
Lønninger -7.013.000 -7.551.000 -7.612.000 -7.889.000 -7.595.000
Avskrivning -417.000 -463.000 -517.000 -572.000 -566.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.329.000 -6.124.000 -6.082.000 -6.580.000 -6.247.000
Driftskostnader -19.952.000 -20.770.000 -21.203.000 -22.101.000 -21.356.000
Driftsresultat 1.468.000 1.352.000 1.907.000 2.344.000 2.504.000
Finansinntekter 93.000 2.844.000 3.319.000 3.622.000 2.864.000
Finanskostnader -18.000 -35.000 -55.000 -79.000 -105.000
Finans 75.000 2.809.000 3.264.000 3.543.000 2.759.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -614.000 -3.836.000 -4.291.000 -3.539.000 -5.394.000
Årsresultat 1.203.000 3.837.000 4.697.000 5.295.000 4.568.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.419.000 1.776.000 2.204.000 2.653.000 2.946.000
Sum varige driftsmidler 1.419.000 1.776.000 2.204.000 2.653.000 2.946.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.420.000 1.777.000 2.205.000 2.654.000 2.947.000
Varebeholdning 244.000 256.000 179.000 210.000 202.000
Kundefordringer 56.000 33.000 188.000 142.000 69.000
Andre fordringer 0 21.000 97.000 3.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.147.000 6.297.000 6.672.000 5.846.000 6.900.000
Sum omløpsmidler 6.447.000 9.368.000 10.369.000 9.722.000 9.941.000
Sum eiendeler 7.867.000 11.145.000 12.574.000 12.376.000 12.888.000
Sum opptjent egenkapital 2.754.000 2.165.000 2.163.000 1.757.000 0
Sum egenkapital 2.854.000 2.265.000 2.263.000 1.857.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 64.000 86.000 104.000 103.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 191.000 814.000 1.436.000 2.054.000 2.653.000
Leverandørgjeld 1.488.000 1.217.000 1.353.000 1.404.000 1.246.000
Betalbar skatt 364.000 346.000 491.000 590.000 683.000
Skyldig offentlige avgifter 1.214.000 1.339.000 1.497.000 1.568.000 1.547.000
Utbytte -614.000 -3.836.000 -4.291.000 -3.539.000 -5.394.000
Annen kortsiktig gjeld 1.144.000 1.329.000 1.242.000 1.365.000 1.265.000
Sum kortsiktig gjeld 4.823.000 8.067.000 8.874.000 8.466.000 10.135.000
Sum gjeld og egenkapital 7.868.000 11.146.000 12.573.000 12.377.000 12.888.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.624.000 1.301.000 1.495.000 1.256.000 -194.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.1 1.1 1.0
Soliditet 36.3 20.3 1 1 0.8
Resultatgrad 6.9 6.1 8.3 9.6 10.5
Rentedekningsgrad 81.6 38.6 34.7 29.7 51.1
Gjeldsgrad 1.8 3.9 4.6 5.7 127.9
Total kapitalrentabilitet 19.8 37.6 41.6 48.2 41.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex