Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Classic Møbler AS
Juridisk navn:  Classic Møbler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64877400
Høgdaveien 4 Høgdaveien 4 Fax: 64877399
1540 Vestby 1540 Vestby
Fylke: Kommune:
Akershus Vestby
Org.nr: 983530079
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 01.07.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon DA
Regnskapsfører: Bpo Services Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,96%
Resultat  
  
-85,85%
Egenkapital  
  
3,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 32.311.000 37.553.000 38.904.000 35.966.000 34.358.000
Resultat: 413.000 2.918.000 3.123.000 1.826.000 2.401.000
Egenkapital: 7.829.000 7.542.000 5.419.000 3.142.000 3.450.000
Regnskap for  Classic Møbler AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 32.311.000 37.553.000 38.904.000 35.966.000 34.358.000
Driftskostnader -31.899.000 -34.658.000 -35.777.000 -34.045.000 -31.839.000
Driftsresultat 412.000 2.895.000 3.127.000 1.921.000 2.519.000
Finansinntekter 23.000 55.000 52.000 6.000 62.000
Finanskostnader -22.000 -31.000 -56.000 -101.000 -180.000
Finans 1.000 24.000 -4.000 -95.000 -118.000
Resultat før skatt 413.000 2.918.000 3.123.000 1.826.000 2.401.000
Skattekostnad -126.000 -795.000 -846.000 -534.000 -680.000
Årsresultat 287.000 2.123.000 2.277.000 1.292.000 1.721.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 257.000 441.000 474.000 601.000 516.000
Sum omløpsmidler 12.276.000 13.128.000 9.479.000 9.633.000 7.506.000
Sum eiendeler 12.533.000 13.569.000 9.953.000 10.234.000 8.022.000
Sum opptjent egenkapital 6.929.000 6.642.000 4.519.000 2.242.000 2.550.000
Sum egenkapital 7.829.000 7.542.000 5.419.000 3.142.000 3.450.000
Sum langsiktig gjeld 0 712.000 1.210.000 752.000 1.460.000
Sum kortsiktig gjeld 4.705.000 5.315.000 3.324.000 6.339.000 3.113.000
Sum gjeld og egenkapital 12.534.000 13.569.000 9.953.000 10.233.000 8.023.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.311.000 37.553.000 38.904.000 35.966.000 34.263.000
Andre inntekter 0 0 0 0 95.000
Driftsinntekter 32.311.000 37.553.000 38.904.000 35.966.000 34.358.000
Varekostnad -18.230.000 -22.820.000 -23.990.000 -21.735.000 -20.666.000
Lønninger -4.976.000 -4.867.000 -4.784.000 -5.080.000 -4.335.000
Avskrivning -161.000 -147.000 -134.000 -151.000 -225.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.532.000 -6.824.000 -6.869.000 -7.079.000 -6.613.000
Driftskostnader -31.899.000 -34.658.000 -35.777.000 -34.045.000 -31.839.000
Driftsresultat 412.000 2.895.000 3.127.000 1.921.000 2.519.000
Finansinntekter 23.000 55.000 52.000 6.000 62.000
Finanskostnader -22.000 -31.000 -56.000 -101.000 -180.000
Finans 1.000 24.000 -4.000 -95.000 -118.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 287.000 2.123.000 2.277.000 1.292.000 1.721.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 59.000 103.000 53.000 46.000 54.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 198.000 339.000 421.000 555.000 463.000
Sum varige driftsmidler 198.000 339.000 421.000 555.000 463.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 257.000 441.000 474.000 601.000 516.000
Varebeholdning 8.656.000 6.843.000 5.071.000 6.710.000 6.462.000
Kundefordringer 0 0 0 12.000 0
Andre fordringer 680.000 134.000 257.000 325.000 141.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.940.000 6.151.000 4.151.000 2.586.000 903.000
Sum omløpsmidler 12.276.000 13.128.000 9.479.000 9.633.000 7.506.000
Sum eiendeler 12.533.000 13.569.000 9.953.000 10.234.000 8.022.000
Sum opptjent egenkapital 6.929.000 6.642.000 4.519.000 2.242.000 2.550.000
Sum egenkapital 7.829.000 7.542.000 5.419.000 3.142.000 3.450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 199.000
Sum langsiktig gjeld 0 712.000 1.210.000 752.000 1.460.000
Leverandørgjeld 3.825.000 3.725.000 1.730.000 3.511.000 1.365.000
Betalbar skatt 102.000 797.000 853.000 525.000 688.000
Skyldig offentlige avgifter 317.000 327.000 332.000 307.000 248.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 460.000 466.000 409.000 1.995.000 613.000
Sum kortsiktig gjeld 4.705.000 5.315.000 3.324.000 6.339.000 3.113.000
Sum gjeld og egenkapital 12.534.000 13.569.000 9.953.000 10.233.000 8.023.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.571.000 7.813.000 6.155.000 3.294.000 4.393.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.5 2.9 1.5 2.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 1.4 0.5 0.4
Soliditet 62.5 55.6 54.4 30.7 43.0
Resultatgrad 1.3 7.7 8.0 5.3 7.3
Rentedekningsgrad 19.8 95.2 56.8 19.1 14.3
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.8 2.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 3.5 21.7 31.9 18.8 32.2
Signatur
07.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex