Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Classic Møbler AS
Juridisk navn:  Classic Møbler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64877400
Høgdaveien 4 Høgdaveien 4 Fax: 64877399
1540 Vestby 1540 Vestby
Fylke: Kommune: classicmobler.no
Akershus Vestby
Org.nr: 983530079
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 7/19/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon DA
Regnskapsfører: Visma Services Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.81%
Resultat  
  
400.21%
Egenkapital  
  
99.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 34.358.000 29.926.000 22.289.000 19.752.000 18.286.000
Resultat: 2.401.000 480.000 -155.000 435.000 225.000
Egenkapital: 3.450.000 1.729.000 1.387.000 1.505.000 1.192.000
Regnskap for  Classic Møbler AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 34.358.000 29.926.000 22.289.000 19.752.000 18.286.000
Driftskostnader -31.839.000 -29.091.000 -22.083.000 -19.089.000 -17.734.000
Driftsresultat 2.519.000 836.000 207.000 663.000 553.000
Finansinntekter 62.000 -3.000 4.000 84.000 67.000
Finanskostnader -180.000 -352.000 -366.000 -311.000 -396.000
Finans -118.000 -355.000 -362.000 -227.000 -329.000
Resultat før skatt 2.401.000 480.000 -155.000 435.000 225.000
Skattekostnad -680.000 -137.000 37.000 -123.000 -68.000
Årsresultat 1.721.000 342.000 -118.000 313.000 157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 516.000 583.000 749.000 967.000 669.000
Sum omløpsmidler 7.506.000 8.153.000 8.202.000 6.071.000 6.227.000
Sum eiendeler 8.022.000 8.736.000 8.951.000 7.038.000 6.896.000
Sum opptjent egenkapital 2.550.000 829.000 487.000 605.000 292.000
Sum egenkapital 3.450.000 1.729.000 1.387.000 1.505.000 1.192.000
Sum langsiktig gjeld 1.460.000 3.731.000 2.536.000 2.432.000 2.376.000
Sum kortsiktig gjeld 3.113.000 3.277.000 5.028.000 3.102.000 3.328.000
Sum gjeld og egenkapital 8.023.000 8.737.000 8.951.000 7.039.000 6.896.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.263.000 29.926.000 22.289.000 19.752.000 18.253.000
Andre inntekter 95.000 0 0 0 33.000
Driftsinntekter 34.358.000 29.926.000 22.289.000 19.752.000 18.286.000
Varekostnad -20.666.000 -19.212.000 -13.741.000 -12.675.000 -11.783.000
Lønninger -4.335.000 -3.403.000 -3.413.000 -2.831.000 -2.682.000
Avskrivning -225.000 -265.000 -263.000 -185.000 -174.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.613.000 -6.211.000 -4.666.000 -3.398.000 -3.095.000
Driftskostnader -31.839.000 -29.091.000 -22.083.000 -19.089.000 -17.734.000
Driftsresultat 2.519.000 836.000 207.000 663.000 553.000
Finansinntekter 62.000 -3.000 4.000 84.000 67.000
Finanskostnader -180.000 -352.000 -366.000 -311.000 -396.000
Finans -118.000 -355.000 -362.000 -227.000 -329.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.721.000 342.000 -118.000 313.000 157.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 46.000 30.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 10.000 14.000 18.000
Driftsløsøre 463.000 537.000 709.000 953.000 650.000
Sum varige driftsmidler 463.000 537.000 720.000 967.000 669.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 516.000 583.000 749.000 967.000 669.000
Varebeholdning 6.462.000 6.507.000 7.756.000 5.525.000 5.529.000
Kundefordringer 0 46.000 47.000 190.000 110.000
Andre fordringer 141.000 214.000 154.000 138.000 404.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 903.000 1.386.000 245.000 217.000 184.000
Sum omløpsmidler 7.506.000 8.153.000 8.202.000 6.071.000 6.227.000
Sum eiendeler 8.022.000 8.736.000 8.951.000 7.038.000 6.896.000
Sum opptjent egenkapital 2.550.000 829.000 487.000 605.000 292.000
Sum egenkapital 3.450.000 1.729.000 1.387.000 1.505.000 1.192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 8.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 199.000 0 2.479.000 423.000 134.000
Sum langsiktig gjeld 1.460.000 3.731.000 2.536.000 2.432.000 2.376.000
Leverandørgjeld 1.365.000 2.596.000 1.849.000 2.145.000 2.787.000
Betalbar skatt 688.000 154.000 0 115.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 248.000 240.000 266.000 172.000 145.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 613.000 287.000 434.000 247.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 3.113.000 3.277.000 5.028.000 3.102.000 3.328.000
Sum gjeld og egenkapital 8.023.000 8.737.000 8.951.000 7.039.000 6.896.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.393.000 4.876.000 3.174.000 2.969.000 2.899.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.5 1.6 2.0 1.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.3
Soliditet 43.0 19.8 15.5 21.4 17.3
Resultatgrad 7.3 2.8 0.9 3.4 3.0
Rentedekningsgrad 14.3 2.4 0.6 2.4 1.6
Gjeldsgrad 1.3 4.1 5.5 3.7 4.8
Total kapitalrentabilitet 32.2 9.5 2.4 10.6 9.0
Signatur
04.06.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.06.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Classic Møbler AS
Møblene i ditt liv, vi har dem!
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex