Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Classic Møbler AS
Juridisk navn:  Classic Møbler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64877400
Høgdaveien 4 Høgdaveien 4 Fax: 64877399
1540 Vestby 1540 Vestby
Fylke: Kommune: classicmobler.no
Akershus Vestby
Org.nr: 983530079
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 7/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon DA
Regnskapsfører: Visma Services Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.17%
Resultat  
  
71.03%
Egenkapital  
  
72.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 38.904.000 35.966.000 34.358.000 29.926.000 22.289.000
Resultat: 3.123.000 1.826.000 2.401.000 480.000 -155.000
Egenkapital: 5.419.000 3.142.000 3.450.000 1.729.000 1.387.000
Regnskap for  Classic Møbler AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 38.904.000 35.966.000 34.358.000 29.926.000 22.289.000
Driftskostnader -35.777.000 -34.045.000 -31.839.000 -29.091.000 -22.083.000
Driftsresultat 3.127.000 1.921.000 2.519.000 836.000 207.000
Finansinntekter 52.000 6.000 62.000 -3.000 4.000
Finanskostnader -56.000 -101.000 -180.000 -352.000 -366.000
Finans -4.000 -95.000 -118.000 -355.000 -362.000
Resultat før skatt 3.123.000 1.826.000 2.401.000 480.000 -155.000
Skattekostnad -846.000 -534.000 -680.000 -137.000 37.000
Årsresultat 2.277.000 1.292.000 1.721.000 342.000 -118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 474.000 601.000 516.000 583.000 749.000
Sum omløpsmidler 9.479.000 9.633.000 7.506.000 8.153.000 8.202.000
Sum eiendeler 9.953.000 10.234.000 8.022.000 8.736.000 8.951.000
Sum opptjent egenkapital 4.519.000 2.242.000 2.550.000 829.000 487.000
Sum egenkapital 5.419.000 3.142.000 3.450.000 1.729.000 1.387.000
Sum langsiktig gjeld 1.210.000 752.000 1.460.000 3.731.000 2.536.000
Sum kortsiktig gjeld 3.324.000 6.339.000 3.113.000 3.277.000 5.028.000
Sum gjeld og egenkapital 9.953.000 10.233.000 8.023.000 8.737.000 8.951.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.904.000 35.966.000 34.263.000 29.926.000 22.289.000
Andre inntekter 0 0 95.000 0 0
Driftsinntekter 38.904.000 35.966.000 34.358.000 29.926.000 22.289.000
Varekostnad -23.990.000 -21.735.000 -20.666.000 -19.212.000 -13.741.000
Lønninger -4.784.000 -5.080.000 -4.335.000 -3.403.000 -3.413.000
Avskrivning -134.000 -151.000 -225.000 -265.000 -263.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.869.000 -7.079.000 -6.613.000 -6.211.000 -4.666.000
Driftskostnader -35.777.000 -34.045.000 -31.839.000 -29.091.000 -22.083.000
Driftsresultat 3.127.000 1.921.000 2.519.000 836.000 207.000
Finansinntekter 52.000 6.000 62.000 -3.000 4.000
Finanskostnader -56.000 -101.000 -180.000 -352.000 -366.000
Finans -4.000 -95.000 -118.000 -355.000 -362.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.277.000 1.292.000 1.721.000 342.000 -118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 53.000 46.000 54.000 46.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 10.000
Driftsløsøre 421.000 555.000 463.000 537.000 709.000
Sum varige driftsmidler 421.000 555.000 463.000 537.000 720.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 474.000 601.000 516.000 583.000 749.000
Varebeholdning 5.071.000 6.710.000 6.462.000 6.507.000 7.756.000
Kundefordringer 0 12.000 0 46.000 47.000
Andre fordringer 257.000 325.000 141.000 214.000 154.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.151.000 2.586.000 903.000 1.386.000 245.000
Sum omløpsmidler 9.479.000 9.633.000 7.506.000 8.153.000 8.202.000
Sum eiendeler 9.953.000 10.234.000 8.022.000 8.736.000 8.951.000
Sum opptjent egenkapital 4.519.000 2.242.000 2.550.000 829.000 487.000
Sum egenkapital 5.419.000 3.142.000 3.450.000 1.729.000 1.387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 199.000 0 2.479.000
Sum langsiktig gjeld 1.210.000 752.000 1.460.000 3.731.000 2.536.000
Leverandørgjeld 1.730.000 3.511.000 1.365.000 2.596.000 1.849.000
Betalbar skatt 853.000 525.000 688.000 154.000 0
Skyldig offentlige avgifter 332.000 307.000 248.000 240.000 266.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 409.000 1.995.000 613.000 287.000 434.000
Sum kortsiktig gjeld 3.324.000 6.339.000 3.113.000 3.277.000 5.028.000
Sum gjeld og egenkapital 9.953.000 10.233.000 8.023.000 8.737.000 8.951.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.155.000 3.294.000 4.393.000 4.876.000 3.174.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.5 2.4 2.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 0.5 0.4 0.6 0.1
Soliditet 54.4 30.7 43.0 19.8 15.5
Resultatgrad 8.0 5.3 7.3 2.8 0.9
Rentedekningsgrad 56.8 19.1 14.3 2.4 0.6
Gjeldsgrad 0.8 2.3 1.3 4.1 5.5
Total kapitalrentabilitet 31.9 18.8 32.2 9.5 2.4
Signatur
04.06.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.06.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Classic Møbler AS
Møblene i ditt liv, vi har dem!
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex