Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Classics AS
Juridisk navn:  Classics AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57850800
Postboks 308 Gate 1 123 Fax: 57851650
6701 Måløy 6700 Måløy
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Vågsøy
Org.nr: 942696884
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/1/1987 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stad Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.57%
Resultat  
  
38.71%
Egenkapital  
  
-28.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.236.000 2.180.000 2.175.000 2.234.000 2.168.000
Resultat: -19.000 -31.000 34.000 84.000 20.000
Egenkapital: 47.000 66.000 97.000 72.000 -12.000
Regnskap for  Classics AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.236.000 2.180.000 2.175.000 2.234.000 2.168.000
Driftskostnader -2.246.000 -2.204.000 -2.137.000 -2.146.000 -2.138.000
Driftsresultat -10.000 -23.000 38.000 88.000 31.000
Finansinntekter 0 0 -1.000 0 0
Finanskostnader -9.000 -8.000 -2.000 -4.000 -11.000
Finans -9.000 -8.000 -3.000 -4.000 -11.000
Resultat før skatt -19.000 -31.000 34.000 84.000 20.000
Skattekostnad 0 0 -9.000 0 0
Årsresultat -19.000 -31.000 25.000 84.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 629.000 642.000 621.000 633.000 566.000
Sum eiendeler 629.000 642.000 621.000 633.000 566.000
Sum opptjent egenkapital -53.000 -34.000 -3.000 -28.000 -112.000
Sum egenkapital 47.000 66.000 97.000 72.000 -12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 187.000
Sum kortsiktig gjeld 582.000 576.000 524.000 561.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 629.000 642.000 621.000 633.000 567.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.236.000 2.180.000 2.175.000 2.234.000 2.168.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.236.000 2.180.000 2.175.000 2.234.000 2.168.000
Varekostnad -1.450.000 -1.429.000 -1.383.000 -1.431.000 -1.432.000
Lønninger -606.000 -578.000 -525.000 -543.000 -523.000
Avskrivning 0 0 0 -12.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -190.000 -197.000 -229.000 -160.000 -183.000
Driftskostnader -2.246.000 -2.204.000 -2.137.000 -2.146.000 -2.138.000
Driftsresultat -10.000 -23.000 38.000 88.000 31.000
Finansinntekter 0 0 -1.000 0 0
Finanskostnader -9.000 -8.000 -2.000 -4.000 -11.000
Finans -9.000 -8.000 -3.000 -4.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -31.000 25.000 84.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 175.000 169.000 103.000 137.000 106.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 7.000 7.000 10.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 448.000 466.000 510.000 486.000 458.000
Sum omløpsmidler 629.000 642.000 621.000 633.000 566.000
Sum eiendeler 629.000 642.000 621.000 633.000 566.000
Sum opptjent egenkapital -53.000 -34.000 -3.000 -28.000 -112.000
Sum egenkapital 47.000 66.000 97.000 72.000 -12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 187.000
Leverandørgjeld 115.000 118.000 109.000 190.000 132.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 121.000 128.000 117.000 97.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 346.000 330.000 289.000 274.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld 582.000 576.000 524.000 561.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 629.000 642.000 621.000 633.000 567.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 66.000 97.000 72.000 174.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1 0.9 1.2
Soliditet 7.5 10.3 15.6 11.4 -2.1
Resultatgrad -0.4 -1.1 1.7 3.9 1.4
Rentedekningsgrad -1.1 -2.9 1 22.0 2.8
Gjeldsgrad 12.4 8.7 5.4 7.8 -48.3
Total kapitalrentabilitet -1.6 -3.6 6 13.9 5.5
Signatur
26.10.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP TEGNER SELSKAPET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex