Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cloudberry Develop As
Juridisk navn:  Cloudberry Develop As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90028166
Bergehus Frøyas Gate 15 Bergehus Frøyas Gate 15 Fax: 66778441
0273 Oslo 273 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992889713
Aksjekapital: 50.466.000 NOK
Etableringsdato: 5/26/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Captiva Financial Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-86.12%
Resultat  
  
42.67%
Egenkapital  
  
-18.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.017.000 129.831.000 13.287.000 2.571.000 5.267.000
Resultat: -10.820.000 -18.874.000 -13.358.000 -30.672.000 -90.542.000
Egenkapital: 48.420.000 59.240.000 70.918.000 84.277.000 115.049.000
Regnskap for  Cloudberry Develop As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.017.000 129.831.000 13.287.000 2.571.000 5.267.000
Driftskostnader -18.551.000 -142.278.000 -14.050.000 -16.671.000 -11.543.000
Driftsresultat -534.000 -12.446.000 -763.000 -14.099.000 -6.276.000
Finansinntekter 3.205.000 2.448.000 3.904.000 18.511.000 19.598.000
Finanskostnader -13.491.000 -8.876.000 -16.500.000 -35.085.000 -103.865.000
Finans -10.286.000 -6.428.000 -12.596.000 -16.574.000 -84.267.000
Resultat før skatt -10.820.000 -18.874.000 -13.358.000 -30.672.000 -90.542.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.820.000 -18.874.000 -13.358.000 -30.672.000 -90.542.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.351.000 101.142.000 100.830.000 138.342.000 173.853.000
Sum omløpsmidler 42.382.000 25.942.000 22.216.000 1.570.000 5.107.000
Sum eiendeler 140.733.000 127.084.000 123.046.000 139.912.000 178.960.000
Sum opptjent egenkapital -124.531.000 -113.711.000 -102.261.000 -88.903.000 -58.231.000
Sum egenkapital 48.420.000 59.240.000 70.918.000 84.277.000 115.049.000
Sum langsiktig gjeld 73.311.000 32.331.000 21.012.000 41.929.000 31.694.000
Sum kortsiktig gjeld 19.002.000 35.514.000 31.116.000 13.706.000 32.217.000
Sum gjeld og egenkapital 140.732.000 127.084.000 123.047.000 139.912.000 178.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.161.000 129.831.000 13.287.000 2.571.000 5.267.000
Andre inntekter 3.856.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 18.017.000 129.831.000 13.287.000 2.571.000 5.267.000
Varekostnad -13.733.000 -137.323.000 0 0 0
Lønninger -245.000 -189.000 -175.000 -2.455.000 -2.390.000
Avskrivning 0 0 0 -3.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.573.000 -4.766.000 -13.875.000 -14.213.000 -9.135.000
Driftskostnader -18.551.000 -142.278.000 -14.050.000 -16.671.000 -11.543.000
Driftsresultat -534.000 -12.446.000 -763.000 -14.099.000 -6.276.000
Finansinntekter 3.205.000 2.448.000 3.904.000 18.511.000 19.598.000
Finanskostnader -13.491.000 -8.876.000 -16.500.000 -35.085.000 -103.865.000
Finans -10.286.000 -6.428.000 -12.596.000 -16.574.000 -84.267.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.820.000 -18.874.000 -13.358.000 -30.672.000 -90.542.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.000 9.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 9.000 9.000 0 0 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 98.342.000 101.133.000 100.830.000 138.342.000 173.850.000
Sum anleggsmidler 98.351.000 101.142.000 100.830.000 138.342.000 173.853.000
Varebeholdning 4.835.000 4.745.000 0 0 0
Kundefordringer 7.685.000 66.000 69.000 69.000 191.000
Andre fordringer 27.188.000 18.812.000 14.000 384.000 1.873.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.673.000 2.319.000 22.133.000 1.117.000 3.043.000
Sum omløpsmidler 42.382.000 25.942.000 22.216.000 1.570.000 5.107.000
Sum eiendeler 140.733.000 127.084.000 123.046.000 139.912.000 178.960.000
Sum opptjent egenkapital -124.531.000 -113.711.000 -102.261.000 -88.903.000 -58.231.000
Sum egenkapital 48.420.000 59.240.000 70.918.000 84.277.000 115.049.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 73.311.000 32.331.000 21.012.000 41.929.000 31.694.000
Leverandørgjeld 18.542.000 24.553.000 11.474.000 932.000 1.209.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 1.400.000 3.886.000 273.000 176.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 411.000 9.561.000 15.757.000 12.501.000 30.832.000
Sum kortsiktig gjeld 19.002.000 35.514.000 31.116.000 13.706.000 32.217.000
Sum gjeld og egenkapital 140.732.000 127.084.000 123.047.000 139.912.000 178.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.380.000 -9.572.000 -8.900.000 -12.136.000 -27.110.000
Likviditetsgrad 1 2 0.7 0.7 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 2 0.6 0.7 0.1 0.2
Soliditet 34.4 46.6 57.6 60.2 64.3
Resultatgrad -9.6 -5.7 -548.4 -119.2
Rentedekningsgrad -1.4 -0.4 0.1
Gjeldsgrad 1.9 1.1 0.7 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 1.9 -7.9 2.6 3.2 7.4
Signatur
25.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex