Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cns Rørlegger As
Juridisk navn:  Cns Rørlegger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rosselandsvegen 125 Rosselandsvegen 125 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 919660589
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/6/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Hardanger Og Voss As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.181.000
Resultat: 105.000
Egenkapital: 477.000
Regnskap for  Cns Rørlegger As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.181.000
Driftskostnader -1.076.000
Driftsresultat 105.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 105.000
Skattekostnad -28.000
Årsresultat 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 182.000
Sum omløpsmidler 419.000
Sum eiendeler 601.000
Sum opptjent egenkapital 77.000
Sum egenkapital 477.000
Sum langsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000
Sum gjeld og egenkapital 601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.181.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.181.000
Varekostnad -425.000
Lønninger -196.000
Avskrivning -2.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -453.000
Driftskostnader -1.076.000
Driftsresultat 105.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 94.000
Sum varige driftsmidler 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 88.000
Sum anleggsmidler 182.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 78.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 342.000
Sum omløpsmidler 419.000
Sum eiendeler 601.000
Sum opptjent egenkapital 77.000
Sum egenkapital 477.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 4.000
Leverandørgjeld 22.000
Betalbar skatt 24.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000
Sum gjeld og egenkapital 601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 299.000
Likviditetsgrad 1 3.5
Likviditetsgrad 2 3.5
Soliditet 79.4
Resultatgrad 8.9
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 17.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex