Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cocos Eiendom As
Juridisk navn:  Cocos Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sverdrups Gate 23 Sverdrups Gate 23 Fax:
4007 Stavanger 4007 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 996291812
Aksjekapital: 394.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Aktivapluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.85%
Resultat  
  
22.57%
Egenkapital  
  
0.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.047.000 1.018.000 1.006.000 994.000 972.000
Resultat: 630.000 514.000 938.000 319.000 281.000
Egenkapital: 7.100.000 7.092.000 7.096.000 7.393.000 7.160.000
Regnskap for  Cocos Eiendom As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.047.000 1.018.000 1.006.000 994.000 972.000
Driftskostnader -385.000 -446.000 2.000 -593.000 -568.000
Driftsresultat 662.000 571.000 1.007.000 401.000 404.000
Finansinntekter 0 4.000 12.000 11.000 11.000
Finanskostnader -32.000 -60.000 -81.000 -93.000 -135.000
Finans -32.000 -56.000 -69.000 -82.000 -124.000
Resultat før skatt 630.000 514.000 938.000 319.000 281.000
Skattekostnad -141.000 -119.000 -235.000 -86.000 -75.000
Årsresultat 489.000 395.000 704.000 233.000 206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.275.000 8.532.000 8.971.000 8.852.000 9.319.000
Sum omløpsmidler 438.000 362.000 1.347.000 840.000 369.000
Sum eiendeler 8.713.000 8.894.000 10.318.000 9.692.000 9.688.000
Sum opptjent egenkapital 6.706.000 6.698.000 6.702.000 6.999.000 6.766.000
Sum egenkapital 7.100.000 7.092.000 7.096.000 7.393.000 7.160.000
Sum langsiktig gjeld 947.000 1.208.000 1.928.000 2.030.000 2.246.000
Sum kortsiktig gjeld 666.000 594.000 1.293.000 269.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 8.713.000 8.894.000 10.317.000 9.692.000 9.687.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.047.000 1.018.000 1.006.000 994.000 972.000
Driftsinntekter 1.047.000 1.018.000 1.006.000 994.000 972.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -257.000 -334.000 119.000 -467.000 -447.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -112.000 -117.000 -126.000 -121.000
Driftskostnader -385.000 -446.000 2.000 -593.000 -568.000
Driftsresultat 662.000 571.000 1.007.000 401.000 404.000
Finansinntekter 0 4.000 12.000 11.000 11.000
Finanskostnader -32.000 -60.000 -81.000 -93.000 -135.000
Finans -32.000 -56.000 -69.000 -82.000 -124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -480.000 -400.000 -1.000.000 0 0
Årsresultat 489.000 395.000 704.000 233.000 206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.275.000 8.495.000 8.734.000 8.502.000 8.856.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 37.000 236.000 349.000 463.000
Sum varige driftsmidler 8.275.000 8.532.000 8.971.000 8.852.000 9.319.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.275.000 8.532.000 8.971.000 8.852.000 9.319.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 438.000 362.000 1.347.000 840.000 369.000
Sum omløpsmidler 438.000 362.000 1.347.000 840.000 369.000
Sum eiendeler 8.713.000 8.894.000 10.318.000 9.692.000 9.688.000
Sum opptjent egenkapital 6.706.000 6.698.000 6.702.000 6.999.000 6.766.000
Sum egenkapital 7.100.000 7.092.000 7.096.000 7.393.000 7.160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 234.000 228.000 232.000 106.000 106.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 947.000 1.208.000 1.928.000 2.030.000 2.246.000
Leverandørgjeld 7.000 2.000 142.000 140.000 183.000
Betalbar skatt 135.000 123.000 109.000 86.000 56.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000 68.000 40.000 40.000 39.000
Utbytte -480.000 -400.000 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 2.000 3.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 666.000 594.000 1.293.000 269.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 8.713.000 8.894.000 10.317.000 9.692.000 9.687.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -228.000 -232.000 54.000 571.000 88.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 1.0 3.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 1.1 3.2 1.4
Soliditet 81.5 79.7 68.8 76.3 73.9
Resultatgrad 63.2 56.1 100.1 40.3 41.6
Rentedekningsgrad 20.7 9.5 12.6 4.4 3.1
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.5 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.6 6.5 9.9 4.3 4.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex