Coffi AS
Juridisk navn:  Coffi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93452185
C/O Paragon Økonomitjenster Postboks 234 Fornebuveien 50 Fax:
1351 Rud 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 990389616
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Paragon Gruppen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-52.38%
Egenkapital  
  
99.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 1.390.000
Resultat: -32.000 -21.000 -24.000 -185.000 85.000
Egenkapital: -5.000 -1.630.000 -1.610.000 -1.644.000 -1.458.000
Regnskap for  Coffi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.390.000
Driftskostnader -33.000 -21.000 -21.000 -185.000 -1.305.000
Driftsresultat -33.000 -21.000 -21.000 -185.000 85.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 -2.000
Finans 0 0 -3.000 0 0
Resultat før skatt -32.000 -21.000 -24.000 -185.000 85.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -21.000 -24.000 -185.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.699.000 6.000 6.000 6.000 14.000
Sum eiendeler 1.699.000 6.000 6.000 6.000 14.000
Sum opptjent egenkapital -105.000 -1.730.000 -1.710.000 -1.744.000 -1.558.000
Sum egenkapital -5.000 -1.630.000 -1.610.000 -1.644.000 -1.458.000
Sum langsiktig gjeld 1.673.000 1.563.000 1.559.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 74.000 57.000 1.650.000 1.472.000
Sum gjeld og egenkapital 1.700.000 7.000 6.000 6.000 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.340.000
Andre inntekter 0 0 0 0 50.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.390.000
Varekostnad 0 0 0 0 -514.000
Lønninger 0 0 0 0 -532.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -21.000 -21.000 -185.000 -259.000
Driftskostnader -33.000 -21.000 -21.000 -185.000 -1.305.000
Driftsresultat -33.000 -21.000 -21.000 -185.000 85.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 -2.000
Finans 0 0 -3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -21.000 -24.000 -185.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 41.000 6.000 6.000 6.000 14.000
Sum omløpsmidler 1.699.000 6.000 6.000 6.000 14.000
Sum eiendeler 1.699.000 6.000 6.000 6.000 14.000
Sum opptjent egenkapital -105.000 -1.730.000 -1.710.000 -1.744.000 -1.558.000
Sum egenkapital -5.000 -1.630.000 -1.610.000 -1.644.000 -1.458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.673.000 1.563.000 1.559.000 0 0
Leverandørgjeld 23.000 31.000 6.000 0 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 0 0 70.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 42.000 51.000 1.650.000 1.387.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 74.000 57.000 1.650.000 1.472.000
Sum gjeld og egenkapital 1.700.000 7.000 6.000 6.000 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.667.000 -68.000 -51.000 -1.644.000 -1.458.000
Likviditetsgrad 1 53.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 53.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -0.3 -23285.7 -26833.3 -27400.0 -10414.3
Resultatgrad 6.1
Rentedekningsgrad 43.5
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet -1.9 -3083.3 621.4
Signatur
30.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.12.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex