Coliseo As
Juridisk navn:  Coliseo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 15 Olsvikåsen 15 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 920870708
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/18/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 26.000
Regnskap for  Coliseo As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 1.000
Årsresultat 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000
Sum omløpsmidler 19.000
Sum eiendeler 41.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 26.000
Sum langsiktig gjeld 15.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 21.000
Sum anleggsmidler 22.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 19.000
Sum omløpsmidler 19.000
Sum eiendeler 41.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 15.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 63.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex