Colldent AS
Juridisk navn:  Colldent AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22170333
Postboks 9026 Grønlandsleiret 31 Fax: 66791655
0133 Oslo 190 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993008885
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Drammen Data
Utvikling:
Omsetning  
  
1400%
Resultat  
  
74.24%
Egenkapital  
  
-3.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 105.000 7.000 1.364.000 1.845.000 1.257.000
Resultat: -17.000 -66.000 104.000 183.000 -26.000
Egenkapital: 313.000 326.000 377.000 298.000 161.000
Regnskap for  Colldent AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 105.000 7.000 1.364.000 1.845.000 1.257.000
Driftskostnader -122.000 -73.000 -1.260.000 -1.661.000 -1.284.000
Driftsresultat -17.000 -66.000 104.000 183.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -17.000 -66.000 104.000 183.000 -26.000
Skattekostnad 4.000 14.000 -25.000 -46.000 6.000
Årsresultat -13.000 -52.000 79.000 137.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 41.000 26.000 25.000 49.000
Sum omløpsmidler 290.000 289.000 462.000 583.000 292.000
Sum eiendeler 324.000 330.000 488.000 608.000 341.000
Sum opptjent egenkapital 213.000 226.000 277.000 198.000 61.000
Sum egenkapital 313.000 326.000 377.000 298.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 4.000 111.000 310.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 330.000 488.000 608.000 341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.000 7.000 1.364.000 1.845.000 1.257.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 105.000 7.000 1.364.000 1.845.000 1.257.000
Varekostnad 0 -1.000 -43.000 -120.000 -68.000
Lønninger -86.000 0 -874.000 -1.154.000 -800.000
Avskrivning 0 0 0 0 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -72.000 -343.000 -387.000 -414.000
Driftskostnader -122.000 -73.000 -1.260.000 -1.661.000 -1.284.000
Driftsresultat -17.000 -66.000 104.000 183.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -52.000 79.000 137.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 17.000 3.000 4.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 23.000 23.000 21.000 37.000
Sum anleggsmidler 34.000 41.000 26.000 25.000 49.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 0 106.000 192.000 204.000
Andre fordringer 0 0 1.000 76.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 254.000 289.000 354.000 315.000 55.000
Sum omløpsmidler 290.000 289.000 462.000 583.000 292.000
Sum eiendeler 324.000 330.000 488.000 608.000 341.000
Sum opptjent egenkapital 213.000 226.000 277.000 198.000 61.000
Sum egenkapital 313.000 326.000 377.000 298.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 4.000 7.000 79.000 54.000
Betalbar skatt 0 0 24.000 38.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 10.000 106.000 61.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 0 70.000 86.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 4.000 111.000 310.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 330.000 488.000 608.000 341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 278.000 285.000 351.000 273.000 112.000
Likviditetsgrad 1 24.2 72.3 4.2 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 24.2 72.3 4.2 1.9 1.7
Soliditet 96.3 98.8 77.3 4 47.2
Resultatgrad -16.2 -942.9 7.6 9.9 -2.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.3 1 1.1
Total kapitalrentabilitet -5.2 - 21.3 30.1 -7.6
Signatur
28.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex