Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Comediemaskinen AS
Juridisk navn:  Comediemaskinen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23358000
Akersgata 7 Akersgata 7 Fax: 23358001
0158 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 833829092
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/1983 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Credo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.23%
Resultat  
  
-896.67%
Egenkapital  
  
-40.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 270.000 387.000 945.000 254.000 808.000
Resultat: -239.000 30.000 27.000 -90.000 487.000
Egenkapital: 358.000 597.000 567.000 540.000 630.000
Regnskap for  Comediemaskinen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 270.000 387.000 945.000 254.000 808.000
Driftskostnader -510.000 -356.000 -924.000 -349.000 -354.000
Driftsresultat -240.000 31.000 22.000 -94.000 454.000
Finansinntekter 0 0 6.000 4.000 32.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 0 -2.000 6.000 4.000 32.000
Resultat før skatt -239.000 30.000 27.000 -90.000 487.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -124.000
Årsresultat -239.000 30.000 27.000 -90.000 363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 136.000 132.000
Sum omløpsmidler 638.000 849.000 1.057.000 730.000 932.000
Sum eiendeler 638.000 849.000 1.057.000 866.000 1.064.000
Sum opptjent egenkapital 258.000 497.000 467.000 440.000 530.000
Sum egenkapital 358.000 597.000 567.000 540.000 630.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 280.000 252.000 489.000 326.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 638.000 849.000 1.056.000 866.000 1.064.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 270.000 387.000 945.000 254.000 808.000
Driftsinntekter 270.000 387.000 945.000 254.000 808.000
Varekostnad -33.000 -12.000 -490.000 0 -9.000
Lønninger -231.000 -117.000 -174.000 -2.000 -8.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -227.000 -260.000 -347.000 -337.000
Driftskostnader -510.000 -356.000 -924.000 -349.000 -354.000
Driftsresultat -240.000 31.000 22.000 -94.000 454.000
Finansinntekter 0 0 6.000 4.000 32.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 0 -2.000 6.000 4.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -239.000 30.000 27.000 -90.000 363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 136.000 132.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 136.000 132.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 37.000 200.000 75.000 81.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 638.000 812.000 857.000 654.000 850.000
Sum omløpsmidler 638.000 849.000 1.057.000 730.000 932.000
Sum eiendeler 638.000 849.000 1.057.000 866.000 1.064.000
Sum opptjent egenkapital 258.000 497.000 467.000 440.000 530.000
Sum egenkapital 358.000 597.000 567.000 540.000 630.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 184.000 348.000 316.000 246.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 124.000
Skyldig offentlige avgifter 129.000 68.000 66.000 3.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 0 75.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 280.000 252.000 489.000 326.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 638.000 849.000 1.056.000 866.000 1.064.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 358.000 597.000 568.000 404.000 498.000
Likviditetsgrad 1 2.3 3.4 2.2 2.2 2.1
Likviditetsgrad 2 2.3 3.4 2.2 2.2 2.2
Soliditet 56.1 70.3 53.7 62.4 59.2
Resultatgrad -88.9 8 2.3 56.2
Rentedekningsgrad 15.5
Gjeldsgrad 0.8 0.4 0.9 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -37.6 3.7 2.7 -10.4 45.7
Signatur
19.08.2020
STYRETS FORMANN.
Prokurister
19.08.2020
PROKURA HVER FOR SEG
WESTBYE HELGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex