Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Commuter 2 As
Juridisk navn:  Commuter 2 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Frank Ween Reilstad Tantestien 15 Fax:
4160 Finnøy 4160 Finnøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Finnøy
Org.nr: 919761474
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/6/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
18.43%
Egenkapital  
  
1195.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 3.419.000 2.887.000
Egenkapital: 3.704.000 286.000
Regnskap for  Commuter 2 As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -143.000 -173.000
Driftsresultat -143.000 -173.000
Finansinntekter 4.061.000 3.196.000
Finanskostnader -499.000 -137.000
Finans 3.562.000 3.059.000
Resultat før skatt 3.419.000 2.887.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 3.419.000 2.887.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.929.000 16.237.000
Sum omløpsmidler 899.000 1.448.000
Sum eiendeler 15.828.000 17.685.000
Sum opptjent egenkapital 3.686.000 268.000
Sum egenkapital 3.704.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 12.016.000 17.279.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 15.827.000 17.686.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -173.000
Driftskostnader -143.000 -173.000
Driftsresultat -143.000 -173.000
Finansinntekter 4.061.000 3.196.000
Finanskostnader -499.000 -137.000
Finans 3.562.000 3.059.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 -2.500.000
Årsresultat 3.419.000 2.887.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.929.000 16.237.000
Sum anleggsmidler 14.929.000 16.237.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 12.000 12.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 886.000 1.436.000
Sum omløpsmidler 899.000 1.448.000
Sum eiendeler 15.828.000 17.685.000
Sum opptjent egenkapital 3.686.000 268.000
Sum egenkapital 3.704.000 286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.016.000 17.279.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 107.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 15.827.000 17.686.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 792.000 1.327.000
Likviditetsgrad 1 8.4 1
Likviditetsgrad 2 8.4 1
Soliditet 23.4 1.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -1.3
Gjeldsgrad 3.3 60.8
Total kapitalrentabilitet 24.8 17.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex