Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Compactstudio AS
Juridisk navn:  Compactstudio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67140587
Granåsen 68A Granåsen 68A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 982194032
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/30/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.57%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
161.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 535.000 502.000 429.000 455.000 510.000
Resultat: 63.000 0 -11.000 -18.000 3.000
Egenkapital: 24.000 -39.000 -39.000 -28.000 -10.000
Regnskap for  Compactstudio AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 535.000 502.000 429.000 455.000 510.000
Driftskostnader -469.000 -499.000 -437.000 -470.000 -503.000
Driftsresultat 66.000 3.000 -8.000 -15.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 63.000 0 -11.000 -18.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 0 -11.000 -18.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 9.000 32.000
Sum omløpsmidler 454.000 334.000 369.000 358.000 352.000
Sum eiendeler 454.000 334.000 369.000 367.000 384.000
Sum opptjent egenkapital -176.000 -239.000 -239.000 -228.000 -210.000
Sum egenkapital 24.000 -39.000 -39.000 -28.000 -10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 431.000 373.000 408.000 395.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 455.000 334.000 369.000 367.000 383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 535.000 502.000 429.000 455.000 510.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 535.000 502.000 429.000 455.000 510.000
Varekostnad -1.000 -1.000 0 0 0
Lønninger -257.000 -209.000 -258.000 -287.000 -287.000
Avskrivning 0 0 -8.000 -24.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -211.000 -289.000 -171.000 -159.000 -192.000
Driftskostnader -469.000 -499.000 -437.000 -470.000 -503.000
Driftsresultat 66.000 3.000 -8.000 -15.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 0 -11.000 -18.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 8.000 32.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 8.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 9.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 46.000 51.000 40.000 45.000 42.000
Andre fordringer 0 6.000 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 409.000 277.000 328.000 314.000 310.000
Sum omløpsmidler 454.000 334.000 369.000 358.000 352.000
Sum eiendeler 454.000 334.000 369.000 367.000 384.000
Sum opptjent egenkapital -176.000 -239.000 -239.000 -228.000 -210.000
Sum egenkapital 24.000 -39.000 -39.000 -28.000 -10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 0 22.000 6.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 126.000 88.000 102.000 112.000 116.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 294.000 285.000 284.000 278.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 431.000 373.000 408.000 395.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 455.000 334.000 369.000 367.000 383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 -39.000 -39.000 -37.000 -41.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.0 1.0 0.9
Soliditet 5.3 -11.7 -10.6 -7.6 -2.6
Resultatgrad 12.3 0.6 -1.9 -3.3 1.2
Rentedekningsgrad 16.5 1 -2.7 -5.0 2.0
Gjeldsgrad 1 -9.6 -10.5 -14.1 -39.3
Total kapitalrentabilitet 14.5 0.9 -2.2 -4.1 1.6
Signatur
03.05.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.05.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex