Company Wellness AS
Juridisk navn:  Company Wellness AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22599389
Skaujordveien 5B Schønings G 1 A Fax:
1357 Bekkestua 356 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983335977
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/28/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.76%
Resultat  
  
136%
Egenkapital  
  
156.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 469.000 452.000 402.000 347.000 437.000
Resultat: 177.000 75.000 38.000 -27.000 35.000
Egenkapital: 64.000 -113.000 -188.000 -226.000 -198.000
Regnskap for  Company Wellness AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 469.000 452.000 402.000 347.000 437.000
Driftskostnader -292.000 -377.000 -363.000 -350.000 -401.000
Driftsresultat 177.000 75.000 38.000 -3.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -25.000 -1.000
Finans 0 0 0 -25.000 -1.000
Resultat før skatt 177.000 75.000 38.000 -27.000 35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 177.000 75.000 38.000 -28.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 65.000 65.000 65.000 71.000
Sum omløpsmidler 53.000 39.000 32.000 88.000 167.000
Sum eiendeler 118.000 104.000 97.000 153.000 238.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 -221.000 -296.000 -334.000 -306.000
Sum egenkapital 64.000 -113.000 -188.000 -226.000 -198.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 217.000 285.000 379.000 437.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 104.000 97.000 153.000 239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 469.000 452.000 402.000 347.000 437.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 469.000 452.000 402.000 347.000 437.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -154.000 -154.000 -154.000 -154.000 -154.000
Avskrivning 0 0 0 0 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -223.000 -209.000 -196.000 -228.000
Driftskostnader -292.000 -377.000 -363.000 -350.000 -401.000
Driftsresultat 177.000 75.000 38.000 -3.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -25.000 -1.000
Finans 0 0 0 -25.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 177.000 75.000 38.000 -28.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 32.000 32.000
Driftsløsøre 32.000 32.000 32.000 0 0
Sum varige driftsmidler 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 33.000 33.000 33.000 39.000
Sum anleggsmidler 65.000 65.000 65.000 65.000 71.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -8.000 -8.000 -6.000 10.000 19.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 62.000 48.000 39.000 78.000 148.000
Sum omløpsmidler 53.000 39.000 32.000 88.000 167.000
Sum eiendeler 118.000 104.000 97.000 153.000 238.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 -221.000 -296.000 -334.000 -306.000
Sum egenkapital 64.000 -113.000 -188.000 -226.000 -198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 19.000 16.000 13.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 198.000 268.000 366.000 426.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 217.000 285.000 379.000 437.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 104.000 97.000 153.000 239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 -178.000 -253.000 -291.000 -270.000
Likviditetsgrad 1 1 0.2 0.1 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 1 0.2 0.1 0.2 0.4
Soliditet 54.2 -108.7 -193.8 -147.7 -82.8
Resultatgrad 37.7 16.6 9.5 -0.9 8.2
Rentedekningsgrad -0.1 36.0
Gjeldsgrad 0.8 -1.9 -1.5 -1.7 -2.2
Total kapitalrentabilitet 1 72.1 39.2 15.1
Signatur
24.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex