Compass Event As
Juridisk navn:  Compass Event As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64985415
Løvsangerveien 7 Løvsangerveien 7 Fax: 64985411
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 987598514
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/15/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oslo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.24%
Resultat  
  
238.98%
Egenkapital  
  
20.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.615.000 1.741.000 1.822.000 1.378.000 1.402.000
Resultat: 82.000 -59.000 24.000 -111.000 -72.000
Egenkapital: -322.000 -404.000 -345.000 -369.000 -258.000
Regnskap for  Compass Event As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.615.000 1.741.000 1.822.000 1.378.000 1.402.000
Driftskostnader -1.524.000 -1.795.000 -1.798.000 -1.489.000 -1.474.000
Driftsresultat 91.000 -54.000 24.000 -111.000 -72.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -6.000 -1.000 0 0
Finans -9.000 -6.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 82.000 -59.000 24.000 -111.000 -72.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 -59.000 24.000 -111.000 -72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 215.000 61.000 83.000 79.000 86.000
Sum eiendeler 215.000 61.000 83.000 79.000 86.000
Sum opptjent egenkapital -1.522.000 -1.604.000 -1.545.000 -1.569.000 -1.458.000
Sum egenkapital -322.000 -404.000 -345.000 -369.000 -258.000
Sum langsiktig gjeld 84.000 105.000 94.000 94.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 453.000 360.000 334.000 354.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 215.000 61.000 83.000 79.000 87.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.615.000 1.741.000 1.822.000 1.378.000 1.402.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.615.000 1.741.000 1.822.000 1.378.000 1.402.000
Varekostnad -1.040.000 -1.175.000 -1.046.000 -893.000 -865.000
Lønninger -270.000 -341.000 -521.000 -369.000 -311.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -214.000 -279.000 -231.000 -227.000 -298.000
Driftskostnader -1.524.000 -1.795.000 -1.798.000 -1.489.000 -1.474.000
Driftsresultat 91.000 -54.000 24.000 -111.000 -72.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -6.000 -1.000 0 0
Finans -9.000 -6.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 -59.000 24.000 -111.000 -72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 68.000 20.000 74.000 6.000 0
Andre fordringer 3.000 4.000 0 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 144.000 36.000 8.000 68.000 86.000
Sum omløpsmidler 215.000 61.000 83.000 79.000 86.000
Sum eiendeler 215.000 61.000 83.000 79.000 86.000
Sum opptjent egenkapital -1.522.000 -1.604.000 -1.545.000 -1.569.000 -1.458.000
Sum egenkapital -322.000 -404.000 -345.000 -369.000 -258.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 84.000 105.000 94.000 94.000 94.000
Leverandørgjeld 217.000 234.000 214.000 210.000 193.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 12.000 38.000 24.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 167.000 115.000 82.000 119.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 453.000 360.000 334.000 354.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 215.000 61.000 83.000 79.000 87.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -238.000 -299.000 -251.000 -275.000 -165.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4
Soliditet -149.8 -662.3 -415.7 -467.1 -296.6
Resultatgrad 5.6 -3.1 1.3 -8.1 -5.1
Rentedekningsgrad 10.1 2
Gjeldsgrad -1.7 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3
Total kapitalrentabilitet 42.3 -88.5 28.9 -140.5 -82.8
Signatur
16.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex